Häggetorpsskolans idrottssal stängd på grund av fukt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 januari 2024

Barnomsorg och utbildning, Trygghet och säkerhet

På uppdrag av Tibro kommun har det genomförts en undersökning som visar att det finns fukt i delar av väggar och golv i Häggetorpsskolans idrottssal. Skolans elever får därför ha idrott i andra lokaler.

Det har kommit in rapporter via Tibro kommuns arbetsmiljöverktyg om misstänkta fuktproblem i Häggetorpsskolans idrottsal. Under jullovet togs det upp hål i idrottssalens golv och väggar, som nu har visat att det förekommer fukt där. Rektor tog beslut om att stänga salen vid vårterminsstarten i väntan på provresultat.

Bussas till badhusets gymnastiksal

Hädanefter kommer eleverna att bussas till Badhusets gymnastiksal för idrottsundervisning. Vad som händer med den fuktpåverkade idrottssalen är ännu inte beslutat.

Eleverna i årskurs 2 till 6 kommer att få idrottsundervisning i Badhusets gymnastiksal. Transport kommer ske via buss med start vecka 6. Förskoleklassen och årskurs 1-eleverna är kvar på skolan, undervisningen sker i andra lokaler samt ute till dess att det finns en annan lösning, säger rektor Ann-Sofie Lundin.

Tidigare åtgärder säkras

Det har tidigare förekommit problem med fukt även i andra delar av
Häggetorpsskolan. Dessa har åtgärdats. Bland annat har delar av
väggkonstruktionen bytts ut och ventilations- och värmesystem har setts över. 

Nu anlitar Tibro kommun en arbetsmiljöingenjör från Skaraborgshälsan,
vars uppdrag är att göra en bedömning av arbetsmiljön på skolan som helhet.

Vi vill säkerställa att de tidigare vidtagna åtgärderna fått avsedd effekt,
betonar fastighetschefen Andreas Ernestam.