Aktivt arbete med matsvinn på Tibros skolor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

12 oktober 2023

Barnomsorg och utbildning, Ransbergs skola

I Tibros kök jobbar personalen medvetet med att motverka matsvinn. I den här filmen berättar kockarna Sofia Grennfalk och Ulrika Pettersson i Ransbergs skolas restaurang hur de gör för att ta tillvara på överbliven mat och hur de och skolpersonalen jobbar för att barnen ska slänga så lite mat som möjligt.

Hur kommunens måltidspersonal arbetar med matsvinn skiljer sig lite från kök till kök. I skolorna görs matsvinnsmätningar regelbundet och det genomförs matsvinnsveckor där man sätter upp mål om ett önskat resultat. Om målen nås brukar eleverna ofta belönas med något lite extra, till exempel en efterrätt på fredagen eller en rätt som många har önskat sig.

Överlag är matsvinnet från matlagningen i kommunens kök liten. Personalen är bra på att ta tillvara på det som blir över och använda det till nya rätter och i salladsbuffén.

Överbliven mat blir nya lunchalternativ

Kockarna Sofia Grennfalk och Ulrika Pettersson berättar hur de arbetar för att minska matsvinnet i skolrestaurangen på Ransbergs skola:

Vi jobbar med det hela tiden, betonar Sofia. Vi ställer inte in allting i ugnen på samma gång. Vi gör lite mat i taget så ser man hur mycket som behövs. Vi kyler ner överbliven mat snabbt för att kunna ta tillvara på den på bästa sätt.

"Vi serverar mat som blir över på ett nytt sätt nästa dag eller när det passar, framhåller Ulrika. 

Sofia och Ulrika berättar att maträtter och matvaror som blir över ofta används på nytt, som alternativ till huvudrätterna som serveras.

Vi har ju en huvudrätt varje dag som vi skriver ut på menyn, på matsedeln. Sedan skriver vi alltid längst ner på matsedeln att vi har ytterligare minst ett alternativ varje dag. Men vilket alternativ det blir bestäms inte så långt innan och det är just för att vi ska kunna ta tillvara på det vi har, klarlägger Sofia.

Viktig matro och lärarservering

Sofia och Ulrika klargör att miljön i matsalen påverkar hur mycket matsvinn det blir. 

Är det stökigt i matsalen så slängs det mer. Det hänger också ihop med om barnen har för bråttom och måste springa ut på rast. Då är det många som står vid disken och försöker äta upp det sista. Så det gäller ju att ha tid och ro när man sitter och äter och det är något vi jobbar med, framhåller Sofia.

Hon fortsätter:

Vi är på dem ständigt om att dämpa ljudnivån. Vi har skrivit regler på entrédörren. De handlar om att man ska vara tyst i kön och att man bara pratar med dem vid sitt bord med låg ton.

Ulrika och Sofia berättar vidare att det har stor betydelse att lärarna är delaktiga i det som händer i matsalen. De sitter med vid borden och är med och serverar, vilket både bidrar till att det blir matro - och till att barnen inte tar till sig för mycket.

Involverar barnen

Både Sofia och Ulrika betonar vikten av att involvera barnen i arbetet med att minska matsvinnet. De berättar att både de och skolpersonalen uppmanar barnen att ta lite mat i taget och att de ska tänka på att ta lite mindre mat nästa gång när de ser att någon håller på att slänga mat.

Vi mäter och väger maten emellanåt för att barnen ska få lite inblick i hur mycket som slängs, betonar Ulrika vidare.

Spred kunskap på matsvinndagen

I slutet av september, på den internationella matsvinnsdagen den 29 september, brukar Sofia och Ulrika sätta lite extra fokus på att göra barnen medvetna om matsvinn. 

I år visade vi vad skillnaden mellan matavfall och matsvinn är och så gjorde vi en matsvinnsmätning som barnen var medvetna om att vi skulle göra. Det slängdes tio gram per tallrik, vilket är nästan ingenting. Vi berättade för barnen att det motsvarar ungefär en liten cocktailtomat, berättar Sofia.

Och då är det ju lättare för dem att förstå, säger Ulrika.

Vi har faktiskt inte mycket matsvinn över huvud taget, varken tallrikssvinn eller kökssvinn, konstaterar Sofia.