Nya lokaler och nytt arbetssätt tar form inför Fågelviksflytten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

25 april 2023

Barnomsorg och utbildning, Fågelvikskolan, Fågelviksbygget

Hösten 2023 tas nya Fågelvik i bruk. Då finns här en nya högstadieskola, en ny fritidsgård, en ny kulturskola och ett nytt bibliotekscafé. I den här filmen berättar ansvariga chefer och personal om arbetet med att hitta ett gemensamt förhållningssätt och bli en samlad personalstyrka på Fågelvik. Dessutom får du en kort lägesrapport om ombyggnationen.

Ombyggnationen av Fågelvik fortskrider som planerat. Vid det här laget är arbetet med hela plan 2 färdigt och alla mattor, golv och undertak klara i bild-, slöjd- och hemkunskapssalarna, fritidsgården och det nya bibliotekscaféet på plan 1. Arbetet med den nya skolentrén pågår för fullt och i kulturskolan är alla ljudisolerade tak, golv och väggar monterade. 

Workshopar för all personal

Parallellt med ombyggnationen genomförs workshopar, där all personal som ska arbeta i de nya lokalerna förbereder sig inför flytten tillsammans. Det är personal från barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur & Fritid och  samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vi ser ju fram emot att flytta in flera verksamheter i Fågelvik, inte bara intill varandra utan faktiskt också tillsammans. För att klara det här tillsammans så behöver vi samarbeta och prata med varandra. Det är det som har varit fokus på de här workshoparna, klarlägger skolchefen Zophia Zander-Norell.

Vi bygger en ny organisationskultur i nya Fågelvik, samtidigt som vi får jättefina, bra lokaler. Det blir ett jättelyft med nya lokaler, men det räcker inte utan vi måste skapa en ny kultur och nya relationer också. Det kommer att bli jättebra, betonar kultur- och fritidschefen Peter Doverholt.

Viktiga samtal om samsyn och samverkan

Under workshoparna har tre viktiga frågor har diskuterats:

  • Hur skapar vi en så bra arbetsmiljö som möjligt för eleverna och alla som ska arbeta i de nya lokalerna på Fågelvik?
  • Hur drar vi nytta av de fördelar som det innebär att det finns både skol- och kultur- och fritidsverksamhet i samma hus?
  • Och hur tacklar vi utmaningarna som det innebär?

Det är meningen att vi ska skapa en ny kultur, ett nytt synsätt, inför flytten och resan där, betonar Carola Hellenius-Nilsson, som anlitats som processledare inför Fågelviksflytten.

Det är viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt, hur vi ser på saker och ting och gentemot eleverna, och att vi får till en bra samverkan. Då känner sig eleverna trygga, säger elevassistenten Maggan Siljehult.

Jag tycker att just de här samlingarna är ett jättebra initiativ, fastslår samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson. Ni ska allihopa arbeta i samma hus och träffa samma människor och så vidare. Då ska vi ha samma grund att stå på. Det är fantastiskt bra, för VI är Tibro.

Positivt gensvar

Personalen som deltog i workshoparna uppskattade både upplägget på workshoparna och möjlighet att lära känna nya kollegor.

Kommunikationen oss emellan är så oerhört viktig. Jag tycker att det har varit väldigt bra att vi har fått den tiden och möjligheten att träffa varandra och ha strukturerade samtalsämnen som vi ska följa och att vi haft tydliga mål för mötena, framhåller fritidsledaren Henrik Wester. 

Det har varit väldigt bra eftersom vi kommer att vara väldigt många som ska in under samma tak. Vi behöver ju få till att vi tänker och tycker likadant. Framförallt har det varit kul att få lära känna många nya inom förvaltningen, konstaterar Maggan Siljehult.

Det här är en bra start. Det är bra att vi är med och delar tankar så här. Att vi ger och får tillbaka, avslutar lokalvårdaren Anna Kako.