Byggnads- och trafiknämnden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Byggnads- och trafiknämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggväsendet med undantag av de översiktliga planerna som kommunstyrelsen ansvarar för.

Till byggnads- och trafiknämndens uppgifter hör:

  • Detaljplaner, planutredningar m.m.
  • Fastighetsbildning och mätningstekniska frågor
  • Bygglovprövning och tillsyn av byggnadsverksamheten
  • Tillsyn av strandskydd och naturreservat, prövning av strandskyddsdispenser
  • Tillgängligheten till offentlig plats och lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Besluta om namn på gator och kvarter samt adresser på fastigheter inom kommunen
  • Avge yttranden till lantmäteriet i fastighetsbildningsfrågor
  • Avge yttranden till länsstyrelsen i täktärenden (bergtäkter, grustäkter, matjordstäkter etc.

Byggnads- och trafiknämnden (BTN) har 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämnden sammanträder ungefär en gång per månad (undantag juli månad). Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärendena före nämndens möten. Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Politisk representation i byggnads- och trafiknämnden 2023-2026:

Socialdemokraterna, 2 mandat
Centerpartiet, 1 mandat
Moderaterna, 1 mandat
Kristdemokraterna, 1 mandat
Liberalerna, 1 mandat
Sverigedemokraterna, 1 mandat