Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträden publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter styrelsens sammanträde.

Önskar du ta del av tidigare protokoll eller handlingar kontaktar du kommunstyrelsens sekreterare. Kontaktuppgifter finns överst på sidan.