Tillstånd att borra och gräva - grävtillstånd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Om du ska gräva eller borra inom detaljplanerat område ska du söka grävtillstånd hos kommunen. Ska du ställa upp en container eller liknande i samband med arbetet måste du söka tillstånd även för det, ett så kallat tillstånd för markupplåtelse.

För att få gräva och borra i kommunal mark krävs grävtillstånd

Innan du börjar borra eller gräva i kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd och få det godkänt. Du behöver också söka grävtillstånd om du ska göra rörförbättringar (relining) eller öppna en brunn. Ansökan om grävtillstånd gör du via denna blankett.

Om arbetet påverkar trafiken

Om du arbetar i en gatumiljö där arbetet även påverkar trafiken kan det krävas att en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in. Du hittar infomation om TA-planer här.

Ska du ställa upp en bod eller container?

Om du ska ställa upp exempelvis en bod, container eller annat i samband med arbetet ska du söka tillstånd för detta hos polismyndigheten.