Videofilmer om översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med Tibros nya översiktsplan.

Tibros nya översiktsplan - så blev den och så skapades den

Den 25 oktober 2021 antogs Tibro kommuns nya översiktsplan, en översiktsplan som är helt digital och som har tagit form i dialog med engagerade kommuninvånare, företag, föreningar, grannkommuner, myndigheter och andra aktörer. I den här filmen berättar kommunens plan- och byggchef Katarina Kjellberg och stadsarkitekten Leif Ahnland om planen och om hur medborgarnas engagemang påverkat innehållet i den.

Visionsarbete i Tibro 2020

En ny vision för Tibro har tagits fram 2020, en del av det arbetet påverkar översiktsplanen 2021. I den här filmen beskrivs hur arbetet med visionen gått till. Kommunfullmäktige fattade beslut om den nya visionen den 26 oktober 2020. Beslutet fick skjutas fram på grund av coronapandemin.

Framtidsförslag från Chalmersstudenter 17 januari 2020

42 masterstudenter från Chalmers Arkitekturskola genomförde under hösten 2019 en analys av Tibros styrkor och svagheter och tog fram konkreta förslag på hur olika delar av Tibro skulle kunna utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Den 17 januari 2020 presenterade studenterna sina 18 framtidsprojekt på Inredia.

Workshop om Tibros översiktsplan 25 oktober 2019

Under hösten 2019 gjordes en bred kartläggning av de behov och resurser som finns i Tibro. Två workshops med politiker och referenspersoner från alla kommunala verksamheter, kommunalförbund och kommunala bolag genomfördes. Den första workshopen, som presenteras i den här filmen, ägde rum på Inredia den 25 oktober.

Stadsbyggnadsprojekt om stationsområdet i Tibro hösten 2019

Presentation av det Arkdes-finansierade stadsbyggnadsprojektet The good, the bad, the ugly som genomförts i Tibro. Projektet, som handlar om stationsområdet i Tibro, har undersökt hur man kan utveckla stadsplaneringen i en mindre ort genom att engagera medborgare, företag och föreningar i arbetet.

Forskare lovordade Tibro 2021

Forskaren Nils Björling återvände i början av december 2021 till Tibro för en dag. 2019 och 2020 bidrog studenter från Chalmers med idéer i kommunens arbete med ny översiktsplan. Nu är översiktsplanen klar och samarbetet med Chalmers avslutat.