Granskning våren 2021

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Från den 21 april till den 30 juni ställdes översiktsplanen ut på granskning. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter på både innehållet i planen och i den så kallade samrådsredogörelsen.

En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. 

Vägledande för framtida beslut

I Tibro kommuns nya vision som antogs i oktober 2020, förtydligas #viärtibro i orden Tillsammans, Hållbart och Nära. Arbetet med översiktsplanen och visionen har påverkat och stärkt varandra.

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska använda eller bevara bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att tillämpa och förverkliga vår vision.

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, den är lättare att hålla uppdaterad och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet.

Sista chansen att lämna synpunkter

Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner har varit måna om att få in idéer och synpunkter på både innehållet i översiktsplanen och på användarvänligheten i den digitala plattformen där både den och Tibro kommuns Naturvårdsprogram (antaget 2014) och förslag till Kulturmiljöprogram (under framtagande) nu finns tillgängliga. 

Sista möjligheten att påverka innehållet i planen fanns under granskningsperioden 2021-04-21 till 2021-06-30. 

Här kan du läsa granskningsutlåtandet som blev resultatet av synpunkterna som framkom under granskningsskedet:

I augusti-september skedde en slutbearbetning av planen, som antogs av kommunfullmäktige den 25 okober 2021.