Enkät om framtidens Tibro våren 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Framtidsbild och QR-kod till Tibro kommuns framtidsenkät

Under våren 2020 genomfördes en enkät om framtidens Tibro, som cirka 350 personer valde att svara på. Resultatet av enkäten har använts i arbetet med kommunens nya översiktsplan och vision.

Enkäten genomfördes under perioden 15 februari-15 mars 2020. Resultatet av den sammanställdes av konsultföretaget Preera, som även ledde den öppna framtidsdialogen som genomfördes den 11 mars 2020.