Energilyftet

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Vi har veckovis träning gemensamt på Energilyftet för att du ska få möjlighet till fysisk aktivitet som en regelbunden del av din vardag.

Vi tränar gemensamt på måndagar klockan 15.00 - 16.00 med start den 6 februari 2023 i Energilyftets lokaler, det är cirkelträning som är ledda av en instruktör.

Vad är cirkelträning?
- Merparten av passen körs med tryckluftsmaskiner i kombination med mellanstationer. Detta är bra pass att inleda med om du känner dig ovan.  Instruktören går igenom övningarna och korrigerar i den mån det finns tid och behov. Övningarna är enkla att anpassa utifrån din egen förmåga och eventuella skador. 

Insatsen är öppen för samtliga deltagare på arbetsmarknadsenheten, är du intresserad av att delta? Be din handläggare ta kontakt med Hannah Zekmani för mer information. 

Email: Hannah.Zekmani@tibro.se

 

Svettiga hälsningar ifrån oss på arbetsmarknadsenheten!