Nu läggs grunden till Ransbergs skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 maj 2022

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Bygget av en ny skola i Ransberg pågår för fullt sedan i mitten av april. Rickard Johansson, platschef för Asplunds Bygg, berättar om inledningen av skolbygget i Ransberg. "Hittills har arbetet gått bra", säger han. Före sommaren 2022 står grundarbete på schemat.

Asplunds Bygg, som är totalentreprenör för byggnationen av Ransbergs skola, påbörjade detaljplaneringen av byggprojektet i mitten av februari. Under den fasen utvecklas arkitektens ritningar och kompletteras med bland annat konstruktionsritningar och ritningar över tekniska installationer som el, ventilation, vatten och avlopp. 

Rivningen av den gamla skolan slutfördes i början av året. Rivningen tog längre tid än beräknat.

"Det är dock inget som påverkat oss", försäkrar Rickard Johansson. 

Schaktning för husgrund och VA

I mitten av april startade de förberedande markarbetena inför skolbyggnationen. Byggområdet stängslades in, det schaktades bort jord för husgrunden och för vatten- och avloppsledningar.  

Arbetet med att dra vatten- och avloppsledningar till skolbyggnaden, så kallad yttre VA, har påbörjats och en asfalterad byggväg har anlagts på byggområdet i direkt anslutning till Örlenvägen, för att underlätta hanteringen av maskiner på området. Här kommer sedan parkering och angöringsytor att anläggas.

Grunden lagd för idrottshallen

I början av maj inleddes arbetet med bottenplattan för idrottshallen. Först grusades området upp och kantelement lades på plats för att skapa en ram runt grunden. Sedan försågs bottenplattan med ett 30 cm tjockt lager av isolering och en armeringsmatta. Gjutningen av betongplattan genomfördes tisdagen den 24 maj. Du kan se hur det gick till i filmen "Grunden gjuts till idrottshallen" här på sidan.

Parallellt med grundläggningen av idrottshallen har arbetet med att lägga ner ledningar för el, vatten- och avlopp under den blivande skolbyggnaden dragits igång. Planen är att delar av grundarbetet ska vara klart före semestern.

Speciella krav för suterrängbyggnad 

Eftersom Ransbergs skola är en suterängbyggnad ställer det lite speciella krav på grundarbetet. 

För att huset ska kunna byggas i två våningar och i två olika höjder kommer betongväggar som är mellan 1 och 4 meter höga att gjutas på tre sidor av idrottshallen och i bakkanten av första våningen av skolhuset för att hålla emot trycket från den omgivande marken. Denna vägg håller även emot marktrycket från den blivande innergården, förklarar Rickard.

Nu är grunden lagd för nya idrottshallen

I början av maj inleddes arbetet med bottenplattan för den nya idrottshallen vid Ransbergs skola. Gjutningen av betongplattan genomfördes tisdagen den 24 maj. Dessförinnan hade området grusats upp och försetts med kantblock, ett 30 cm tjockt lager av isolering och en armeringsmatta.