Funktionsprogram för Ransbergs skola fastställdes

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Sista skolavslutningen på Ransbergs skola

26 januari 2021

Barnomsorg och utbildning, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Den 21 januari 2021 fastställde barn- och utbildningsnämnden funktionsprogrammet för den nya skolan i Ransberg. Programmet ska användas aktivt i planeringen av den nya skolan och berör verksamhetens lär- och arbetsmiljöer. Både skolbyggnaden och skolgårdsmiljön ska utformas med ledorden trygghet, glädje och lärande som grund.

Tibro kommun har sedan 2018 ett samlat funktionsprogram för alla grundskolor och grundsärskolan i Tibro. Det nu framtagna funktionsprogrammet för Ransbergs skola bygger på det. 

Funktionsprogrammet har utformats med målsättningen att skapa en trygg och stimulerande miljö som stödjer lärande och undervisning på bästa sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Förståelsen för och kunskapen om skolans behov är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa goda lär- och arbetsmiljöer.

Ska främja samarbete

Ransbergs skola ska utformas på ett sätt som främjar samarbete mellan både elever och pedagoger. Skolans pedagoger arbetar teambaserat. För att möjliggöra ett sådant arbetssätt ska det finnas en bred variation av rum och platser, såväl inomhus som utomhus.

Skolans informella miljöer ska stödja självständigt arbete där eleverna, enskilt eller i grupp kan hitta relevant information och diskutera lösningar med varandra. God ljus-, ljud- och luftkvalitet ska skapa trygghet och goda förutsättningar för lärande.

Flexibel utformning med tydliga entréer

Ransbergs skola ska byggas som en enparallellig skola för cirka 175 elever i årskurserna F-6. Klassrummen, som kallas basrum, ska dock utformas på ett sätt som gör att de kan rymma 30 elever. Det innebär att skolan kan ta emot upp till 200 elever om behov uppstår.

Skolans entréer ska vara ljusa och välkomnande och lätta att identifiera. Huvudingången ska ligga på skolans framsida. I anslutning till den ska det finnas en skiss över skolans olika delar, så att man lätt hittar på skolan.

Den nya skolan kommer att ha en personalstyrka på cirka 24 personer. Varje medarbetare ska ha tillgång till ett arbetsrum med en egen arbetsplats, personalrum och samtalsrum.

Hemvist, ateljéer och gemensam samlingsplats

Ransbergs skola kommer att ha en hemvist, som ska anpassas för både skolans och fritidshemmets verksamhet. Här ska finnas basrum, mindre grupprum och några smårum. En del rum får gärna byggas med mobila väggar, som gör det möjligt att avgränsa och öppna upp vissa ytor beroende på vilken verksamhet som bedrivs där.

På skolan ska det även finnas ateljéer för skapande verksamhet som slöjd, bild, musik och hemkunskap, ett mediatek och en gemensam samlingsplats, en öppen stortrapp med scen, som kan användas av både elever och personal. 

Skolrestaurang med sjöutsikt

Skolrestaurangen ska bestå av ett större och ett mindre rum med plats för cirka 75 personer. Den får gärna ha sjöutsikt. Tillagningsköket ska vara synligt för att vara en del av undervisningen och den pedagogiska måltiden medan disken ska vara avskild från restaurangen. Det ska finnas tillgång till en utgång med tak från skolrestaurangen, så att kökspersonalen kan grilla och servera mat utomhus. 

Skolgård med naturlig skogsmiljö

På Ransbergs skola satsar man på utomhuspedagogik. Skolans personal vill därför satsa på en utemiljö med tre zoner:

  • En trygg zon med en skolträdgård med tillgång till bland annat odlingslådor, fruktträd och kompost och en arbetsbänk med sommarvatten vid en stor sandlåda, som kan användas för experimenterande inom natur, biologi och teknik.
  • En "vidlyftig" zon med plats för klättring, spring och hopp och ytor för bollspel, en asfalterad bandyplan och plats för vattenlek.
  • En vild zon, där barnen får utmana sig själva. Här ska det finnas gömmor och skog med buskar och träd.

Personalen vill att den närliggande skogen bevaras som en spännande lekmiljö och en lärande utemiljö. De önskar ett pedagogiskt uterum med plats för undervisning, en utomhusscen, ytor för friidrottsgrenar samt sandlådor och lekredskap som placeras vid skuggande växtlighet. De betonar också vikten av att det närliggande joggingspåret behålls för skolidrott, tipspromenader och andra typer av rörelse.

Utformningen av Ransbergs skola kommer att fastställas under 2021.