Investeringsbudgeten för Ransbergs skola utökas

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ordförandeklubba, beslut

29 mars 2021

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Den 29 mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att utöka investeringsbudgeten för Ransbergs skola med 20,5 miljoner kronor till 78,5 miljoner kronor för perioden 2021-2023.

Kommunfullmäktige har beslutat att Ransbergs skola ska rivas och ersättas med en nybyggd F-6-skola för cirka 175 elever. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att driva projektet och för ändamålet anslogs först 58 miljoner kronor på tre år.

Det finns flera orsaker till att investeringsbudgeten nu behöver utökas. Dels saknades kostnader för projektledning, arkitekter och inventarier i kalkylen som låg till grund för det första anslaget. Dels har förstudiearbetet visat att det krävs mer lokalyta än vad som angetts i tidigare volymstudier för att klara de tekniska, arbetsmiljömässiga och verksamhetsmässiga kraven som finns på den nya skolan. Bland annat behövs mer lokalyta för fläktrum, el- och telerum, hiss, kapprum, förråd, kök, vaktmästeri samt verksamhets- och kommunikationsytor. Totalt uppskattas de tillkommande ytorna till cirka 475 kvadratmeter.