Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Välbesökta möbeldagar i Tibro

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Under första helgen i oktober fylldes Tibro med shoppingsugna människor. Både fabriker och butiker sålde möbler och inredning under två heldagar.

 • Träribbor, lekredskap och undertak på Baggeboskolan

  | Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

  Fasaderna på Baggeboskolan och den nya idrottshallen håller på att ta form. Monteringen av träribborna på sporthallens fasad har påbörjats och murningen av fasadteglet på skolbyggnaden fortlöper som planerat. Inomhus är det dags för montering av undertak och golvläggning och utomhus pågår monteringen av lekredskap. Läs mer i oktober månads nyhetsbrev.

 • Skolfoto fredag 25 oktober

  | Häggetorpsskolan

  Följande grupper och klasser fotograferas fredag 25 oktober

 • Skolofoto torsdag 24 oktober

  | Häggetorpsskolan

  Följande grupper och klasser fotograferas torsdag 24 oktober.

 • Fastighetsägarfrukost 27 september

  | Näringsliv, arbete och etablering

  Tibros fastighetsägare samlades i ett av kommunhusets konferensrum och bjöds på frukostbuffé och diskuterade röjning av snö och is, Chalmersstudenternas projekt här i Tibro samt vad som håller på att hända på stationsområdet.

 • Tidaholm och Tibro får gemensam handläggning av familjehem

  | Omsorg och stöd

  Från den 1 oktober kommer Tidaholms kommun och Tibro kommun att samarbeta för att hitta nya familjehem och stötta dem som tagit sig an ett sådant uppdrag. Uppdraget kommer att skötas av Annelie Larsson, som varit familjehemsansvarig i Tidaholms kommun i många år.

 • Bygg modeller på stationsområdet lördag 28 september

  | Byggnation, boende och miljöskydd

  Lördagen den 28 september kl. 10-13 kan du vara med och bygga enkla modeller av det du vill ska finnas på framtidens stationsområde i Tibro. Var med på skapar-workshopen som ordnas för att Tibro kommun ska få en tydligare bild av hur Tibroborna vill att denna centrala plats ska utformas!

 • Tibro kommun och Tibrobyggen förbättrar brandskyddet på äldreboenden

  | Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

  Tibro kommun och Tibrobyggen har tillsammans tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra brandskyddet på de kommunala äldreboendena i Tibro. Detta för att komma tillrätta med de brister i brandskyddet som upptäckts vid Räddningstjänstens tillsyner det senaste halvåret.

 • Tibro köper vuxenutbildning av Skövde

  | Barnomsorg och utbildning

  Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med vårterminen 2020 köpa all vuxenutbildning av Skövde kommun. Det innebär att inga nya utbildningar eller kurser inom vuxenutbildning vid Tibro Kompetenscenter kommer att starta efter den 1 november 2019.

 • Svårt ekonomiskt läge för skolan inför 2020

  | Barnomsorg och utbildning

  Barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun har det fortsatt ansträngt ekonomiskt. Under tisdagen informerades nämnden om ett prognoserat underskott utifrån tilldelad budget inför 2020 och att omfattande nedskärningar är aktuella.