Skolsatsningar i Tibro

Illustration av Ransbergs skola

Under det senaste året har två stora skolbyggen genomförts i Tibro. Fågelvikskolan som har byggts om till högstadieskola, kulturskola och fritidsgård och en ny F-6-skola har byggts i Ransberg. Här kan du läsa och se filmer om byggena och det som hänt under byggprocesserna.

  • Illustration av Ransbergs skola

    Ny skola i Ransberg

    Under perioden 2021-2023 revs den gamla skolan i Ransberg och den nuvarande, nya skolan byggdes. Här kan du läsa om hur byggnationen förbereddes och genomfördes.

  • Fågelviksbygget från ovan.

    Ombyggnation av Fågelvikskolan

    Under perioden 2022-2023 byggdes Fågelvikskolan om från gymnasieskola till högstadieskola. Här kan du följa vad som hände under byggnationen.