Kungörelse - Beslut om eldningsförbud i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Beslut om eldningsförbud i Tibro kommun från och med 2023-05-26

Tibro kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att för Tibro kommun gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller från 2023-05-26 klockan 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Tibro kommun.

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.