Nätverksträffar - för ett kreativt företagande i Tibro

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

Tillväxt Tibro arrangerar kontinuerligt företagarträffar. En del av dessa är branschspecifika med varierande teman och föreläsare. Fyra gånger om året bjuds det in till Näringslivsfokus där alla branscher välkomnas.

Nätverksträffar 2021

  • Näringslivsfokus 25 mars
    Digital nätverksträff via zoom på tema framtid och etableringar i Tibro. Vi får besök av Mattias Frithiof från WSP Advisory och Alexandra och Peter från Business Region Skaraborg. Läs mer om innehållet och anmäl dig via länken. 

 

Näringslivsfokus
Ett forum för dig som är aktiv i Tibros näringsliv och en mötesplats för den som vill inspireras eller knyta nya kontakter. Här får du möjlighet att mingla med andra företagare. Bryt din vanliga jobb-vardag och få nya idéer och tankesätt. Genom duktiga föreläsare kommer vi att ta upp ämnen som berör alla branscher, det kan vara ämnen som kommunikation, arbetsglädje eller innovation. 

Vill du bli inbjuden till Näringslivsfokus? Fyll i här

       
     

        

 

Fastighetsägarnätverk
För dig som har fastigheter i Tibro, kommersiella eller bostäder. Diskuterar frågor som rör utveckling, samarbeten och Tibros framtid. Få möjlighet att prata med kommunens stadsbyggnadskontor.  

Vill du bli inbjuden till nätverksträffar för fastighetsägare? Fyll i här

      
  
 
      

 

Handel och besöksnäring
Driver frågor som gemensam marknadsföring, aktiviteter och utveckling av Tibro som handel- och besöksmål. 

Vill du bli inbjudan till nätverksträffar för handel- och besöksnäring? Fyll i här

    


     


Entreprenad, tillverkning och tjänster
Tidigare hette detta nätverk Tibroföretagens nätverk och startades 2007. Driver frågor som rör övrig näring, entreprenad, tillverkning och tjänster. 

Vill du bli inbjuden till nätverksträffar för entreprenad, tillverkning och tjänster? Fyll i här

   
   

Landsbygdsnätverk 
Består av företag inom de gröna näringarna inom företrädelsevis skogs- och jordbrukssektorn. 

Vill du bli inbjuden till nätverksträffar för landsbygdsföretag? Fyll i här