Rivningen av Ransbergs skola går in i slutskedet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

11 januari 2022

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Nu har samtliga skolbyggnader i Ransberg jämnats med marken och arbetet med rivningen går in i slutskedet. Inom kort börjar rivningsfirman riva betongplattorna och sedan återstår borttagning av stödmurar samt rivning av garaget längst upp på Klockarevägen.

I månadsskiftet oktober-november 2021 startade rivningen av Ransbergs skola. Arbetet utförs av rivningsentreprenören Håltagarna i Skåne AB och beräknas vara klart under första halvan av februari.

Invändig rivning och sanering 

Rivningsarbetet påbörjades under första veckan i november. Då inhägnades området och rivningsföretaget började den invändiga rivningen som innefattade nedmontering av elinstallationer, radiatorer, toaletter och handfat och sanering av farligt material som asbest och PAH, polyaromatiska kolväten. 

Rivning av skolbyggnaderna

Rivningen av byggnaderna startade den 9 november. Byggnaden närmast Örlenvägen, med den tidigare matsalen och gymnastiksalen, jämnades först med marken. Därefter revs byggnaderna från 1980- och 1990-talen och under december revs den gamla skolbyggnaden från 1890. 

Avslutande rivning och markberedning

När nu skolbyggnaderna har tagits ner ska alla staket och stödmurar plockas bort och sedan ska marken jämnas till inför byggnationen av den nya skolan. 

Rivningen av garaget längst upp vid Klockarevägen är planerad till nästa vecka och då kommer vägen vid garaget att stängas av.  

Kulturhistorisk inventering

Eftersom Ransbergs skola har anor från 1890-talet genomfördes en kulturhistorisk inventering av den inför rivningen.

Fler byggnader rivs

Parallellt med rivningen av Ransbergs skola river den anlitade rivningsfirman  flera kommunala byggnader:

  • Röda korsets lokaler vid Torggatan. Det här arbetet är i det närmaste klart. Slutbesiktning väntas ske under vecka 3.
  • Silobyggnaderna vid Bangatan, mitt emot Snickarvallen. 
  • Ett väderskydd och ett antal mindre byggnader i Sörsågen

Intervju med grovarbetaren Björn Fransson om rivningen av Ransbergs skola

Grovarbetaren Björn Fransson leder arbetet med rivningen av Ransbergs skola på plats. I den här filmen berättar han hur rivningen går till.