IVO-granskning visar att Tibrobor med funktionsnedsättning fått lagstadgat stöd under pandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Två män som kramar om varandra.

23 juni 2021

Omsorg och stöd, Corona

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tibro kommun har klarat av att tillgodose funktionsnedsatta personers behov vid förändringar av deras lagstadgade insatser under covid-19-pandemin. Det framgår av resultatet av den nationella granskning som myndigheten genomfört i samtliga kommuner i Sverige. Myndigheten har beslutat fortsätta granska 58 kommuner, men i Tibro är detta ärende avslutat.

IVO har genomfört en nationell granskning av hur samtliga kommuner i landet har arbetat för att tillgodose enskilda personers behov vid förändring i de insatser som de har rätt till enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under covid-19-pandemin. Det är en omfattande tillsyn som genomförts av IVO där olika data sammanställts och som IVO riskbedömt för att därefter välja ut vilka kommuner som det ska genomföras en fördjupad tillsyn i. Tibro är inte en av de 58 kommunerna som tillsynen fortsätter i.

Säkerställde insatser och behov tidigt

– En av våra tidigt lagda pandemistrategier handlade om hur vi skulle säkerställa insatser och brukarbehov enligt socialtjänstlagen och LSS. Det gjorde vi dels för att vi insåg att det kunde uppstå personalbrist under pandemin, dels för att kunna hantera krav och yrkanden från andra myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Västra Götalandsregionen och Socialstyrelsen, klarlägger socialchef Anneli Maaranen.

Individuella lösningar

Kommunen upprättade tidigt en anhöriglinje. Ansvarig personal ringde brukare och anhöriga med jämna mellanrum för att få kännedom om de behov som fanns, gjorde individuella bedömningar av åtgärdsbehov, till exempel med social dagvård i hemmet istället för i kommunens lokal som
ligger i nära anslutning till kommunens särskilda boenden för äldre. Vidare har den sociala samvarogruppen Terassen och den dagliga verksamheten inom LSS haft öppet.

De omsorgstagare som hör till någon av Folkhälsomyndighetens angivna riskgrupper gjordes det individuella bedömningar för.

Det har hittills inte funnits något bekräftat fall av covid-19 i Tibro kommuns LSS-verksamhet.

– Med största ödmjukhet och respekt för varje enskild persons situation så förstår jag att det krävts uppoffringar av olika slag under pandemitiden. Men inga bekräftade covidfall är ett fantastiskt resultat och jag vill därför ge en stor eloge till våra omsorgstagare, deras anhöriga, kontaktpersoner, chefer och personal, säger socialchefen.