Modellbyggaren

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Modellbyggaren Karl-Erik Elfström arbetade med godshantering på bangården i Tibro i 37 år. Han började bygga modellen över centrala Tibro, som är uppställd i korridoren mellan Tibro värdcentral och Allégården, 1984.

Karl-Erik Elfström är född den 15 januari 1920 i en banvaktarstuga vid Åsaka grindar, på järnvägssträckan Falköping–Jönköping. Just detta med järnvägar kom att prägla Karl-Eriks fortsatta liv då han 1943, efter antagningsprov blev anställd vid järnvägen i Falköping. Dessförinnan hade han börjat sin yrkesbana som mejeriarbetare i Kälvene och Mullsjö. Han blev sedermera förflyttad från Falköping till Tibro.

Godsarbetare vid järnvägen 

När Karl-Erik kom till godsmagasinet i Tibro var det 6 man som jobbade ute och 7 man som jobbade inne med godshantering. Tibro var på den här tiden stora på godshantering av möbler, från de många verkstäderna och fabrikerna i trakten. Dessa lastades om till järnvägsvagnar och vid godsmagasinettransporterades sedan ut i landet.

Det kom att bli 37 års anställning vid järnvägen i Tibro för Karl-Erik.

Modelljärnvägar efter pensionen

Efter sin pensionering började Karl-Erik intressera sig för mindre järnvägar i modellform. Det första bygget var en modelljärnväg hemma i källaren som tog honom tre och ett halvt år att bygga.

Tibromodellen blev nästa stora modellbygge för Karl-Erik. Det visar området runt järnvägsstationen i Tibro som det såg ut från början av förra sekelskiftet och fram till ungefär 1960-70-talen. Modellen påbörjades med järnvägen, Vallgatan och Allén 1984 och har sedan byggts till i flera omgångar. Modellen består idag av cirka 50 hus, allt ifrån Borgs café, Larssons tidningsaffär och Carlboms till Frydéns och korvkiosken.

Karl-Erik har, där det gått, använt sig av ritningar och flygfotografier för att få de rätta proportionerna och utseendet på hus och gator. Det har krävts mycket tid, tålamod och framförallt fantasi för att göra en så fantastisk modell av ett svunnet Tibro.

Vi på Tibro kommun är mycket stolta och tacksamma över att Karl-Erik har skänkt oss sin modell och vi hoppas att den placering den nu har innebär att många Tibrobor och besökare kan se och njuta av den.