Växande verkstäder och nya yrkesgrupper

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Från 1900-talets början utvecklades de små röda verkstäderna till industrier. På 1920-talet började specialiseringen inom möbeltillverkningen och nya yrkesgrupper såsom bonare, tapetsörer, bildhuggare och decopörer kom till.

På 1930- och 40-talen övergick den hantverksmässiga tillverkningen till mindre industriproduktion. Verkstäderna byggdes ut och och möbelsnickarna fick fler maskiner till sin hjälp. Möbeltillverkningen är dock fortfarande ett utpräglat hantverksyrke under 1930-talet.