Sport- och fritidslokaler samt föreningsservice

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Kultur & Fritid har fastställda taxor och avgifter för hyra av lokaler och sportområden samt olika typer av föreningsservice.

Om en elev anmäler att han/hon önskar sluta på musikskolan senast 3 veckor in på terminen behöver inte betala någon avgift. Om eleven därefter önskar sluta ska avgiften ändå betalas. Betald avgift återbetalas inte. Alla avgifter är per termin.

Avgifter för lokalhyra och föreningsservice

Sporthallen Avgift

Lokalhyra, A- och B-hall, matcher och tävlingar med entré

700 kronor/evenemang

Lokalhyra, A- och B-hall, matcher och tävlingar utan entré

110 kronor/timma

Lokalhyra, A- och B-hall, träning*

90 kronor/timma för föreningar, 175 kronor för privatpersoner

Lokalhyra, bordtennishall*

80 kronor/timma för föreningar, 100 kronor för privatpersoner

Hyra av bordtennisbord*

20 kronor/timma för föreningar, 20 kronor för privatpersoner

Lokalhyra, skyttehall*

80 kronor/timma

Lokalhyra, motionshall*

80 kronor/timma

Lokalhyra, möten i sporthallens cafeteria

150 kronor/3 timmar, 200 kronor/dag
Privatpersoner: 200 kronor/3 timmar, 400 kronor/dag

Logi, sporthallen

650 kronor/natt i A- eller B-hall, bordtennis- och skyttehall

Avgift för ej avbokade tider

 600 kronor

Sportparken och övriga utomhusanläggningar Avgifter

Sportparkens gräsplaner, matcher med entré 

700 kronor/match

Omklädningsrum/gång: 100 kronor

Sportparkens gräsplaner, matcher utan entré 

150 kronor/timma för föreningar, 200 kronor/timma för privatpersoner

Omklädningsrum/gång: 100 kronor

Sportparkens konstgräsplan 

Timhyra 1/12-31/3, 11-mannalag 140 kronor, timhyra 1/4-30/11, 11-mannalag 120 kronor, Timhyra 1/12-31/3, 7-mannalag 110 kronor, Timhyra 1/4-30/11, 11-mannalag 100 kronor, 600 kronor/timma för privatpersoner

Omklädningsrum/gång: 150 kronor

Övriga utomhusanläggningar

Friidrottstävling: 150 kronor/timma för föreningar och 200 kronor/timma för privatpersoner

Träning: 90 kronor/timma för föreningar och 150 kronor/timma för privatpersoner

Övriga arrangemang utan entré: 150 kronor/timma för föreningar och 200 kronor/timma för privatpersoner

Omklädningsrum/gång: 150 kronor

Ishallen Avgifter

Lokalhyra, matcher med entré

1800 kronor/match för föreningar
Privatpersoner: Förhandling

Lokalhyra, matcher och tävling utan entré

140 kronor/timma för föreningar

Lokalhyra, vänskapsmatcher

1000 kronor/match för föreningar 

Lokalhyra, träning

110 kronor/timma för föreningar och 900 kronor för privatpersoner

Gymnastiksalar Avgifter

Lokalhyra, träning

80 kronor/timma för föreningar och 90 kronor/timma för privatpersoner

Lokalhyra, logi

650 kronor/natt

Badhuset Avgifter

Lokalhyra, badhuset, träning

120 kronor/timma för föreningar och 300 kronor/timma för privatpersoner

Entrépriser allmänhetens bad, badhuset

 20 kronor/vuxen och 20 kronor/barn

Samlingslokaler  Avgifter

Fritidsgården Dojan **

200 kronor/timma eller 650 kronor/dygn för föreningar

Föreningshuset Humlan **

Botten- och övervåning, 100 kronor per kvadratmeter och år för föreningar

Källarvåning, 80 kronor per kvadratmeter och år för föreningar

 Ungdomens Hus **

200 kronor/timma eller 650 kronor/dygn för föreningar

 Ransbrostugan

200 kronor/timma eller 650 kronor/dygn

 Forum **

Hyra 400 kronor/timma eller 1500 kronor/gång. Önskas teknik tillkommer kostnad/timme enligt överenskommelse

Sal 209, Fågelvik **

200 kronor/timma eller 500 kronor/dag

Café Fågelvik **

200 kronor/timma eller 500 kronor/dag

 

* Reducerade avgifter för hyra kl. 10-15 under skollov.

** Städavgift tillkommer.