Elevhälsa

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På Häggetorpskolan finns det ett elevhälsoteam som jobbar med elevhälsa och elevstöd.

Elevhälsan

I Häggetorpsskolans elevhälsoteam ingår rektor, speciallärare, kurator samt skolsköterska. Elevhälsans team bidrar med sina insatser för att eleverna ska få en trygg och positiv miljö i skolan.

Skolsköterskan Hanna finns på Häggetorpsskolan, måndag, tisdag och torsdagar klockan 07:30 - 16:30
Tid till skolläkaren, bokas genom skolsköterskan Hanna.

Så här arbetar teamet

Vi på elevhälsan samarbetar med varandra och finns till för att alla elever ska må bra i skolan och på fritids.

Vi arbetar:

Hälsofrämjande: vi genomför under läsåret aktiviteter för alla elever på skolan t ex hälsoveckor, stopp min kropp vecka och vandringsdagar.

Förebyggande: för alla elevers trygghet och trivsel genomför vi varje termin trygghetsvandringar, kompiskollen (sociogram) och andra gemensamma aktiviteter. Detta för att skolan i ett tidigt skede ska kunna anpassa verksamheten utifrån elevers möjligheter till trygghet och studiero.

Åtgärdande: när vi uppmärksammar att det finns behov av t ex gruppstärkande aktiviteter eller att en individ behöver bättre förutsättningar för att lyckas i skolan, genomför vi åtgärdande insatser för att stödja både eleven och gruppen. 

Hur kan det går till

Både elev och vårdnadshavare kan ta kontakt var för sig genom telefon, mejl, klasslärare eller genom att besöka oss.
Ibland tar skolan kontakt med dig som vårdnadshavare.
Som vårdnadshavare är du en viktig del av ditt barns skolgång och vi ser positivt på din aktiva roll.

Läs mer om elevhälsa och hur proffesionerna arbetar

Samarbete

Vi samarbetar med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten, sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen.

När eleven behöver hjälp från flera olika instanser som exempelvis vården, barn och ungdomspsykiatrin, habiliteringen så kan vi medverka i en samordnad individuell vårdplan kallad SIP.

Ibland kan orsaker till barns svårigheter verka handla om något som skolan inte kan eller ska utreda. Då skickar skolan remiss till sjukvården. Som vårdnadshavare kan du också bli hänvisad till att själv ta direktkontakt.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för Häggetorp hittar du längst upp på sidan under "Kontakt"