Borgerlig vigsel

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun erbjuder möjlighet till borgerlig vigsel. En borgerlig vigsel är utan religiösa inslag där vigselförrättaren har utsetts av Länsstyrelsen.

I Tibro kommun utförs de borgerliga vigslarna av kommunalrådet Rolf Eriksson, Anna Ohlsson, Ann-Britt Danielsson, Alda Danial och Hannah Karlsson.

Tid för borgerlig vigsel bokas via kommunstyrelsen senast två veckor före önskat datum för vigseln. Blankett "Vigselanmälan" (se länk nedan) lämnas ifylld till kommunledningskontoret tillsammans med "Intyg hindersprövning" och "Vigselintyg" senast två veckor före önskat datum för vigsel. 

Vigseln förrättas företrädesvis på kommunhuset, Centrumgatan 17, måndag-fredag under kontorstid. Vigseln utförs enligt särskilt vigselformulär. Vid vigseln ska det finnas två vittnen närvarande. Namn och adress på dessa ska uppges vid beställningen av vigseln. Om brudparet inte har egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.

Vigseln är kostnadsfri.

 

Hindersprövning före vigseln

För att pröva om det finns något hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske. Prövningen görs av Skatteverket. Intyget om hindersprövning ska lämnas till kommunen i samband med beställning av vigseln.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis som utfärdas av vigselförrättaren.
Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln. 

 

Blankett och mer information

Använd blanketten för vigselanmälan nedan:

Mer information om borgerlig vigsel finns att läsa i dokumentet nedan: