Uteservering

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Den här informationen är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och fastighetsägare om de krav som finns när du vill "sätta upp" en uteservering.

För att nyttja kommunens mark för uteservering krävs tillstånd för markupplåtelse.

Polisen ger tillstånd

Det är polismyndigheten som ger tillstånd till att öppna uteservering. Polismyndigheten kan inte lämna ett tillstånd förrän markens förvaltare gett sitt tillstånd, i detta fall Tibro kommun.

Polisen tillar på om ordningen och säkerheten kring uteserveringen kan fungera.

Polisen skickar sedan vidare ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen på Tibro kommun för yttrande.

Du som ansöker om tillstånd får därmed, om och när tillstånd beviljats, regler och villkor från både polismyndigheten och Tibro kommun som måste följas för att du ska få behålla tillståndet.

Ansökningsblanketten från polisen hittar du här.

När ska du söka?

När du vill ha tillstånd för markupplåtelse är det viktigt att du är ute i god tid, minst fyra veckor i förväg. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken.

Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nye ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen.

Skriv i ansökan vilket år, datum och mellan vilka klockslag du önskar ha öppet.

Betala för uteserveringen

Enligt 1 § Förordningen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. har Tibro kommun rätt att ta ut avgift för användning av allmän platsmark.

Du ska betala hyra till Tibro kommun för den plats du använder till uteserveringen. Markhyran är för närvarande 100 kr per kvadratmeter och säsong.