Tibro kommuns nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • IVO-granskning visar att Tibrobor med funktionsnedsättning fått lagstadgat stöd under pandemin

  | Omsorg och stöd, Corona

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tibro kommun har klarat av att tillgodose funktionsnedsatta personers behov vid förändringar av deras lagstadgade insatser under covid-19-pandemin. Det framgår av resultatet av den nationella granskning som myndigheten genomfört i samtliga kommuner i Sverige. Myndigheten har beslutat fortsätta granska 58 kommuner, men i Tibro är detta ärende avslutat.

 • Tibro får gott betyg i oberoende coronautredning

  | Kommun och politik, Omsorg och stöd, Corona

  Under förra året var Tibro en av kommunerna som drabbades hårdast i landet av coronavirusets utbredning. Nu visar en oberoende utredning att kommunens ledning agerat snabbt, att besluten varit tydliga och att vårdpersonalen varit väl insatta i rutiner och följt gällande regelverk. Utredningen ger inga svar på varför Tibro drabbades så hårt.

 • Covid-19-vaccination öppen för dig som är 50 år eller äldre

  | Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet, Corona

  Nu inleds fas 4 och massvaccinationen mot covid-19. Det innebär att alla som är födda 1971 eller tidigare kan boka tid för vaccination. Det finns cirka 200 vaccinationsställen i Västra Götalandsregionen och du väljer själv var du vill vaccinera dig. Vaccination mot covid-19 är gratis och frivillig.

 • Det onormala blir normalt, fysiskt blir digitalt

  | Kommun och politik, Corona

  När kommunfullmäktige möttes för några veckor sedan var mötet digitalt. Det är inget ovanligt. Det var ett vanligt, numera, vanligt möte.

 • Delta i årets folkhälsoenkät!

  | Folkhälsa, Corona

  Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? Det undersöks i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor, som i dagarna skickas ut till 24 000 slumpvis utvalda personer i vårt län. Är du en av dem? Ta dig tid att svara på enkäten så bidrar du till utvecklingen av hälsofrämjande insatser.

 • Vårdpersonal i Tibro vaccinerade

  | Omsorg och stöd, Corona

  Vårdpersonalen i Tibro kommun har nu fått sin första dos av covid-19-vaccinet. Totalt har 195 personer vaccinerat sig, vilket motsvarar 65 % av den berörda personalgruppen. "Det är klart att vi hade önskat att flera hade vaccinerat sig och som arbetsgivare uppmuntrar vi kvarvarande personal att också göra det, men vi respekterar varje enskild persons val i frågan", säger socialchef Anneli Maaranen.

 • IVO-granskning på äldreboenden i Tibro visar att covid-19-sjuka fått god vård

  | Omsorg och stöd, Corona

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat Tibro kommuns vård av covid-19-sjuka vårdtagare. Myndigheten har inte uppmärksammat några brister utan bedömer att de som drabbats av covid-19 som bor på kommunens särskilda boenden har fått omsorgsfull vård av god kvalitet.

 • Besöksförbudet har upphört på Tibros äldreboenden

  | Omsorg och stöd, Corona

  Besöksförbudet på Tibros äldreboenden upphörde onsdagen den 20 januari. "Vi har valt att inte ansöka om någon förlängning eftersom smittspridningen minskat något i omfattning i Tibro de senaste veckorna och att vi haft besöksförbud sedan den 3 december", säger vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist.

 • Munskydd används i kommunala vårdlokaler

  | Folkhälsa, Corona

  Socialförvaltningen i Tibro kommun införde 13 januari en skärpning av säkerhetsåtgärderna med syfte att minimera risken för smittspridning av Coronaviruset. Förändringen sker utifrån regionens rekommendation 7 Januari och innebär ökad användning av munskydd.

 • Inga nya fall av Covid-19 bland vårdtagare i socialförvaltningen i Tibro

  | Omsorg och stöd, Corona

  Sedan en vecka tillbaka har socialförvaltningen i Tibro kommun varit smittfri från Covid-19 bland vårdtagare. Sedan 1 månad tillbaka så har förvaltningen haft färre än 10 fall. "Sedan 16 maj har vi agerat utifrån att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter. Vi slappnar inte av på något sätt utan planerar inför ytterligare en våg av smitta, som regeringen förmedlat att samhället behöver förbereda sig för, klarlägger socialchefen Anneli Maaranen (fd Koivuniemi).