Smittskydd

Telefon
0500-49 36 30

Telefontider
Telefontid: mån-fre kl. 08.00-11.30, 12.30-16.00

E-post
miljoskaraborg@skovde.se

Besöksadress
Hertig Johans torg 2, Skövde

Postadress
Miljösamverkan Östra Skaraborg
541 83 Skövde

Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridning via djur, dricks-, avlopps- och badvatten, livsmedel och ventilationsanläggningar. Västra Götalandsregionen har övergripande ansvar för smittskyddsarbetet i regionen.

Smittskyddsarbete handlar både om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

För mer information om smittbegränsande åtgärder, kontakta Miljösamverkan Östra Skaraborgs kundtjänst, se kontaktuppgifter ovan.

Du hittar också mer information om smittskydd på Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhets hemsidor, se länkar.