Kompetensförsörjning

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat och klara uppdraget gentemot Tibros kommuninvånare. Därför är det avgörande för Tibro kommun att bygga en kultur och ett arbetsklimat som skapar ett medarbetarengagemang som är förenligt med kommunens riktlinje för ledarskap och medarbetarskap.

 • Vision Tibro

  I Tibro tror vi på kraften i att arbeta tillsammans. Tillsammans med närings- och föreningslivet har kommunen arbetat fram en gemensam framtidsvision, Vision Tibro. Ett målmedvetet arbete pågår ständigt för att förverkliga vår vision. Målet är att vi tillsammans ska skapa miljöer som sticker ut och mötesplatser för människor med många olika intressen!

 • Strategisk kompetensförsörjning Tibro kommun

  Tibro kommun arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro. Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat och säkra en god kompetensförsörjning.

 • Riktlinje för ledarskap och medarbetarskap

  Den 20 februari 2018 antog Tibro kommuns personalutskott en ny riktlinje för ledarskap och medarbetarskap i kommunen att gälla från 1 mars 2018. Riktlinjen syftar till att vi som arbetar i Tibro kommun alltid ska sträva efter att visa en enad bild av vår kommun.

 • Riktlinjer rekrytering Tibro kommun

  Rekrytering av nya medarbetare innebär en långvarig relation och en stor investering. En felaktig rekrytering blir snabbt kostsam för arbetsgivaren och det är därför viktigt att rekryteringsprocessen sker noggrant och strukturerat. För att lyckas med kommunens uppdrag krävs rätt kompetens på rätt plats i  organisationen.

 • Tibro kommuns introduktionsdagar

  I Tibro kommun är vi måna om att våra nyanställda medarbetare ska känna sig välkomna från allra första kontakten med vår kommun och organisation. Med anledning av detta anordnar kommunen en introduktionsdag för alla nya medarbetare i syfte att ge kunskap om Tibro och vår verksamhet.

 • Arbetsmarknadsenheten

  Arbetsmarknadsenheten består av en rad olika verksamheter och projekt som syftar till att föra människor till eller närmare ett arbete. Till dessa kan man söka eller bli anvisad. Man är deltagare i en verksamhet eller ett projekt under olika lång tid och har skiftande arbetsuppgifter och ansvarsnivå. Gemensamt för samtliga verksamheter är att de ska vara samhällsnyttiga och samtidigt ge deltagare värdefulla erfarenheter, referenser och kontaktnät.