Kompetensförsörjning

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat och klara uppdraget gentemot Tibros kommuninvånare. Därför är det avgörande för Tibro kommun att bygga en kultur och ett arbetsklimat som skapar ett medarbetarengagemang som är förenligt med kommunens riktlinje för ledarskap och medarbetarskap.

 • Strategisk kompetensförsörjning Tibro kommun

  Tibro kommun arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro. Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat och säkra en god kompetensförsörjning.

 • Ansökningsprocessen till Ambassadörsprogrammet är nu stängd

  Hösten 2021 startar Tibro kommuns ambassadörsprogram. Programmet har tagits fram av kommunens strategiska kompetensförsörjningsgrupp i syfte att stärka arbetsgivarens attraktionskraft och öka medarbetarengagemanget i vår organisation. Ansökningsprocessen är nu stängd.

 • Riktlinje för ledarskap och medarbetarskap

  Den 20 februari 2018 antog Tibro kommuns personalutskott en ny riktlinje för ledarskap och medarbetarskap i kommunen att gälla från 1 mars 2018. Riktlinjen syftar till att vi som arbetar i Tibro kommun alltid ska sträva efter att visa en enad bild av vår kommun.

 • Riktlinjer rekrytering Tibro kommun

  Rekrytering av nya medarbetare innebär en långvarig relation och en stor investering. En felaktig rekrytering blir snabbt kostsam för arbetsgivaren och det är därför viktigt att rekryteringsprocessen sker noggrant och strukturerat. För att lyckas med kommunens uppdrag krävs rätt kompetens på rätt plats i  organisationen.

 • Tibro kommuns introduktionsdagar

  I Tibro kommun är vi måna om att våra nyanställda medarbetare ska känna sig välkomna från allra första kontakten med vår kommun och organisation. Med anledning av detta anordnar kommunen en introduktionsdag för alla nya medarbetare i syfte att ge kunskap om Tibro och vår verksamhet.