Arbetsmiljö

Här hittar du förvaltningens egen arbetsmiljöenkät, chefens sammanställning av enkätresultat samt förvaltningens egna riktlinje för handledning.

Tibro kommuns arbetsmiljöpolicy

Socialförvaltningens arbetsmiljöpolicy

 

Gemensamma riktlinjer och rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Arbetsmiljöuppgifter till APT

Arbetsmiljöenkät

Sammanställning arbetsmiljöenkät

Arbetsprioriteringslista

Riskkartläggning om hot och våld

Riktlinje för handledning av grupper, chefer och medarbetare