Behörigheter och konton

Vår hantering av användarkonto är automatisk. Det innebär att medarbetare som registreras i personalsystemet automatiskt generererar inloggningskonto, e-postkonto och hemkatalog.

Vilket användarkonto får användaren?

Nya konton skapas automatiskt och ny användare kan logga in i datanätverket from dagen de är registrerade i HR-portalen. Användarnamnet blir enligt principen: FFEEMMDD tex sujo0210

FF = Förnamn 2 bokstäver
EE = Efternamn 2 bokstäver
Mm = födelsemånad
DD = födelsedag
Ss = Sekventiellt nummer om inte ovan är unikt

När nytt konto skapas kommer mail att skickas till personalredogöraren inom resp förvaltning med användarid, lösenord och mailadress. Arbetsledaren ansvarar för att ny personal får kontouppgifterna. Anmäl speciella behörigheter till IT-supporten.

Arbetsledaren behöver även fortsättningsvis höra av sig till IT-supporten med beställning på applikationer förutom de som ingår i standardarbetsplatsen (Microsoft Office, Acrobat Reader, BeSched, ekonomi, fakturor och drivrutiner för skrivare). Anmäl ev behörigheter till gemensamma mappar T:\GEM_BUN\Angen) och distributionslistor i Outlook.

Nya pedagoger och elever inom barn- och utbildningsförvaltningen får fr.o.m läsåret 2015-16 Outlook automatiskt genom Microsoft Office 365. IKTenheten har mer information om 365.

Läs mer om kontohantering...

Kvalitetssäkrade uppgifter i användarkontot

Informationen om användarna kvalitetssäkras mot folkbokföringsregistret hos Skatteverket. Avsändaradressen kommer alltså att överensstämma med den uppgift som medarbetaren lämnat till Skatteverket. Vi kan lägga upp en eller flera alias på adresser när det gäller inkommande e-postmeddelanden, däremot avsändaradressen kan endast ändras genom namnbyte alt. nytt tilltalsnamn. E-postadresser som krockar förses med initial på mellannamn.

Fel namn i Outlook och i nätverket?

I och med att vi får våra uppgifter från folkbokföringsregistret kan det hända att du inte har fått ditt tilltalsnamn i Outlook och i vissa delar av nätet. Oftast beror det på att skatteverket inte fått veta vad som är ditt föredragna tilltalsnamn.

För att korrigera detta måste man kontakta skatteupplysningen via telefon för att få sitt tilltalsnamn markerat i det nationella folkbokföringsregistret. Ändringen kommer därefter in i vårat nätverk automatiskt.

Länk till Skatteverket för information om markering av tilltalsnamn. 

Automatisk kontohantering

Modellen med automatiserad kontohantering infördes för elever 2009 och för anställda 2011.

Återställning lösenord

Du kan själv återställa ditt nätverkslösenord. På flertalet datorer finns en QR-kod på startskärmen, den kan användas.

Videoguide som beskriver återställning: https://guider.skovde.se/4159.guide

Användbara YouTube-klipp: https://youtu.be/MHJbjwcFafwhttps://youtu.be/3KzgefFl89U