Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunstyrelseförvaltningens referenser

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

Kommunfullmäktige YY100001 Ann-Sofie Johansson   Frida Blomqvist
Kommunstyrelsen YY200001 Ann-Sofie Johansson   Frida Blomqvist
Folkhälsorådet YY200002 Marina Timm   Emma Lindblad
Kommunledning YY211101 Ann-Sofie Johansson   Gustav Olofsson
Ekonomi YY211102

Ulf Jansson

  Gustav Olofsson
Personal YY211103 Ulrika Wennerkull Ann-Sofie Johansson Gustav Olofsson
  YY211104 Ulf Jansson   Ulrika Wennerkull
Mobil mm YY211109 Ann-Sofie Johansson   Gustav Olofsson
Personal YY211301 Ann-Sofie Johansson   Ulrika Wennerkull
Pensioner YY211302 Ylva Holm Jerenius   Ulrika Wennerkull
Ekonomiavdelningen YY211401 Ann-Sofie Johansson   Ulf Jansson
Ekonomi YY211402 Ylva Holm Jerenius   Ulf Jansson
E-handel YY211403 Sofia Thorsell   Ulf Jansson
Säkerhet YY211501 Ann-Sofie Johansson   Ulf Jansson
Projektledare YY211701 Ann-Sofie Johansson   Samuel Willner
Kansli YY212101 Ann-Sofie Johansson   Frida Blomqvist
Mobil mm YY212109 Ann-Sofie Johansson   Frida Blomqvist
Bilpool YY213103 Ingela Ahlin   Peter Legendi
IT YY213104 Ingela Ahlin   Peter Legendi
Kontorsmateriel YY213106 Liselott Ekman   Peter Legendi
Mobil mm YY213109 Peter Legendi   Ulf Jansson
Kommunikation YY213201 Christina Froh   Peter Legendi
Näringslivsenheten YY214101 Sofia Thorsell   Katarina Enlund
Integration/kommunstrateg YY214401 Time Berisha   Emma Lindblad