Kontohantering

När en medarbetare börjar och slutar sin anställning sker en rad åtgärder bakom kullisserna.

Kontohantering nyanställd

 • Chef registrerar och godkänner anställningen i HR+.
 • Löneenheten klarhanterar anställningen i HR+.
 • Konto skapas för personal som klarhanterats i lönesystemet. Konto skapas på morgonen och är klart ca 07:00. Kontoinformationen skickas till SK-FN-XXX-Nyttkonto som personalsekreterarna har behörighet till.
 • Det är respektive chefs ansvar att den nyanställde får kontoinformationen.
 • Ett schema i Medvind måste vara kopplat till anställningen för att Medvind ska starta korrekt.
 • Om en person inte kan logga in i Medvind men kan logga in på dator, kontaktas kontaktcenter 49 80 00.

Mail till support@tibro.se för kompletterande behörighetsbeställningar.

 

Kontohantering för personal som tidigare har haft konto och påbörjar en anställning igen

 • Chef registrerar anställningen i HR+.
 • Löneenheten ”godkänner” anställningen i HR+.
 • Det tidigare kontot återaktiveras för personen. Kontot återaktiveras på morgonen och kontoinformationen skickas till SK-FN-XXX-Nyttkonto som personalsekreterarna har behörighet till.
 • Det är respektive chefs ansvar att den nyanställde får kontoinformationen.
 • Ett schema i Medvind måste vara kopplat till anställningen för att Medvind ska starta korrekt.
 • Om en person inte kan logga in i Medvind men kan logga in på dator, kontaktas kontaktcenter 49 80 00.

Mail till support@tibro.se för kompletterande behörighetsbeställningar. Behörighet till winlas för chefer finns formulär på Inredan.

 

Kontohantering när personal slutar

 • Kontot inaktiveras när anställningen upphör och det går inte att logga in.
 • Kontot tas bort 120 dagar efter anställningens slut.