Fordonsförsäkring (intern info)

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommuns fordon är försäkrade i Protector. När ett fordon skadas eller orsakar skada skada för någon annan så är det i första hand denna försäkring vi ska använda.

Försäkringsomfattning

Trafik-, delkasko-, och vagnskadeförsäkring (i tillämpliga fall)

Hyrbilsförsäkring ingår för personbil och lätt lastbil.
Avbrottsförsäkring ingår för tyngre motorfordon.
Oregistrerade fordon och leasade fordon omfattas automatiskt så snart kommunen tar dem i bruk. 
Trafikförsäkringen omfattar avställda/avregistrerade fordon som används i utbildningssyfte.
Försäkringen omfattar inlånade fordon från staten i samband med kris- eller katastrofsituationer.
Bärgningsförsäkringen omfattar även brandfordon.

Allriskförsäkring ingår för personbil, vid t.ex. kupéskada, nyckelförlust eller sanering i samband med
feltankning, med försäkringsbelopp 1 basbelopp och självrisk 1 000 kr. För skada till följd av feltankning och/eller nyckelförlust gäller dock en sublimit om 6 000 kr per skada.

Maskinskadeförsäkringen inkluderar skada på batterier avseende elbil eller hybridbil. För leasade batterier gäller försäkringen subsidiärt i förhållande till garantiåtaganden eller liknande.

Självrisker

Trafik - 0 kr
Vagnskada personbil/lätt lastbil - 0,1 basbelopp (5 250 kr)
Vagnskada brandbil/ambulans/tung lastbil – 0,2 basbelopp (10 500 kr)
Glasförsäkring personbil/lätt lastbil – 0,05 basbelopp (2 625 kr)
Delkasko i övrigt – kontakta inköpssamordnaren

1 basbelopp = 52 500 kr (2023)

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till försäkringsbolaget via detta formulär: 
https://www.protectorforsakring.se/#!/anmalskada/374

Fordonets regnr är försäkringsnummer.

Kontaktperson inom kommunen (för skadeärenden mm)

Elisabeth Ransveden, elisabeth.ransveden@tibro.se, 0504-18138.