Olycksfallsförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro Kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Vad ersätts av försäkringen?

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada, d.v.s. kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse. Med olycksfall jämställs total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt, drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning.

Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen omfattar elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden samt i vissa fall den som deltar i en av kommunen anordnad verksamhet.

Mer information finns i försäkringsbeskedet

Informationen på den här sidan är kortfattad. I försäkringsbeskedet, som du når via länken nedan, finns mer detaljerad information. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid en skada.

Anmäl skada:

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

På Svedeas hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte
möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, mejl eller post.
Skadeavdelningen är öppen vardagar 8 -17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma
nummer).

Telefonnummer: 0771-160 199

Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta
    styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
    Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea
    kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.