Startsida

HR-enheten Tibroanpassar fortlöpande den information som ges från svenska myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och regioner angående hanteringen av Coronaviruset. Det görs för att det ska vara så enkelt som möjligt för kommunens chefer att utöva ett tryggt ledarskap. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

Aktuellt

 • Munskydd i kommunala vårdlokaler

  14 januari 2021 | Socialtjänsten

  Socialförvaltningen i Tibro kommun införde 13 januari en skärpning av säkerhetsåtgärderna med syfte att minimera risken för smittspridning av Coronaviruset. Förändringen sker utifrån regionens rekommendation 7 Januari och innebär ökad användning av munskydd.

 • Avtackning förvaltningschef första ledningsgruppen

  13 januari 2021 |

  När kommunledningsgruppen möttes för första gången 2021 avtackades en förvaltningschef. Det var Thomas Jungbeck, som nästa vecka avslutar sitt inhopp som samhällsbyggnadschef.

 • Nästa steg för projektet Gemensamt Verksamhetssystem för 12 kommuner

  18 december 2020 | Socialtjänsten, IT och kommunikation

  Under hösten 2020 har kompletterande leverantörsvisningar hållits. En gedigen kravlista på 1100 krav har färdigställts för att det nya verksamhetssystemet ska leva upp till alla medverkande kommuners framtida behov, utmaningar och mål. Nu ska en inbjudan ut till alla eventuella leverantörer som vill lämna offert. Målsättningen är att samtliga 12 kommuner vid slutet på 2023 ska ha ett nytt mobilt, digitalt, automatiserat och användarvänligt verksamhetssystem inom socialförvaltningen.

 • Tibro kommun inför påminnelseavgift

  18 december 2020 | Ekonomi

  Från och med 1 januari 2021 kommer Tibro kommun ta ut en påminnelseavgift (60kr) samt dröjsmålsränta (referensränta + 8 %) då kundfakturor inte betalas i tid.

Fler nyheter

2020 är snart slut. Ett år som i mångt och mycket har präglats av den pågående pandemin. Men vad hände egentligen under året? Här presenteras ett axplock av årets viktigaste händelser.

Varje verksamhet beställer visitkort själva hos tryckeriet Just Nu i Skövde. Du fyller i namn, titel och kontaktuppgifter i en färdig visitkortsmall, som skickas till tryckeriet. Tibro kommun har två typer av visitkort, ett normalstort och ett större med plats för tidsbokning på baksidan.

Tibro kommun har tagit fram ett sortiment av profilprodukter med Tibros logotype, som både kommunala förvaltningar, företag och föreningar i Tibro kan köpa in till självkostnadspris.