Startsida

Rektor Ann-Sofie Lundin, biträdande rektor Oscar Hasslekvist och fastighetschefen Andreas Ernestam i Häggetorpsskolans textilslöjdssal som ska saneras under våren och sommaren 2024.

Nu vidtar Tibro kommun åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Häggetorpsskolan. I sommar byts delar av väggkonstruktionen i skolans slöjdsalar och en fuktskadad vägg i ett omklädningsrum ut och matsalen förses med ett nytt ventilerat golv. "Vi har tagit fram en plan för hur vi ska säkerställa att personalen och eleverna på skolan ska få en dräglig inomhusmiljö, samtidigt som det pågår ett arbete med att hitta en mer långsiktig lösning", säger fastighetschefen Andreas Ernestam.

Närbild av en svart och vit mans händer i ett handslag.

SKR har tecknat nya ettåriga kollektivavtal med Kommunal, Sveriges lärare, Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare. Nu startar arbetet med den lokala översynen med att HR hanterar dialogen med berörda fackförbund och informerar lönesättande chefer om förutsättningarna som gäller.

Tele 2:s nya telefoniapp

Kommunerna Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg med bolag och kommunalförbund har tillsammans tecknat ett nytt telefoniavtal med Tele2 gällande både växelplattform och operatör. När den nya Tele 2-växeln tas i drift den 27 maj ersätts den interna telefonkatalogen med Tele 2:s app och nuvarande röstbrevlåda av en ny röstbrevlåda.

Aktuellt

 • Händer som arbetar på dator.

  Uppgradering av HR-portalen och HR-plus 16/5!

  15 maj 2024 | HR/Personal

  Imorgon torsdag den 16/5 mellan kl. 08 - ca 12 kommer HR-plus & HR-portalen att uppgraderas. Uppgraderingen är nödvändig för att säkerställa att programmet fungerar korrekt. Systemen kommer vara stängda under tiden som uppgraderingen pågår. Ny version: 8.2024.8

 • Kommunpolisen Annika Strandberg, kommunalrådet Jan Hanna och Tibro kommuns trygghets- och säkerhetssamordnare Anders Karlsson på Allétorget i Tibro.

  Utvecklad samverkan kring trygghetsarbete och brottsförebyggande insatser i Tibro

  7 maj 2024 | Kommunnyheter

  Sedan årsskiftet har sättet att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande insatser fått en fastare form i Tibro. En ny arbetsgrupp med representanter för Tibro kommun, polisen och de kommunala bolagen har inrättats. Det håller på att tas fram en samlad lägesbild över brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommunen, som senare i vår ska resultera i en åtgärdsplan.

 • Nu fungerar lediga jobb-sidan på tibro.se igen

  7 maj 2024 |

  Under de senaste två veckorna har sidan Lediga jobb på tibro.se inte varit nåbar på grund av tekniska problem. Nu fungerar den igen.

 • Two stacks of coins also with coins blurred in the foreground

  Slut med egna utlägg!

  29 april 2024 |

  Från och med den 1 september 2024 ersätter inte ekonomienheten längre egna utlägg som avser inköp åt kommunen.

 • Tibros nya intranät som lanseras den 1 oktober 2024.

  Nu skapar vi ett nytt intranät

  29 april 2024 | Kommunnyheter, IT och kommunikation

  Sedan årsskiftet pågår ett intensivt arbete med att skapa ett nytt rollbaserat intranät för alla som arbetar i Tibro kommun. Den tekniska plattformen och grundstrukturen är i det närmaste klar och arbetet med att lägga in ny information och flytta över information från vårt nuvarande intranät pågår. Det nya intranätet planeras lanseras den 1 oktober.

Fler nyheter
 • Kompetensforum för digital mognad

  28 februari 2024|

  Tibro kommun är med i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner. Syftet är att öka vår förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mervärde för invånarna.

 • Symbol för Arbetsmiljöverktyget.

  Rapportering av tillbud och olyckor - Arbetsmiljöverktyget

  28 juni 2023|

  Tibro kommun använder sig av systemet Arbetsmiljöverktyget för rapportering av tillbud och olyckor. I denna webbapp får du även tillgång till både Tibro kommuns policys och rutiner för arbetsmiljöarbete och aktuell arbetsmiljölagstiftning.

 • Plumber turning bolt with wrench

  Felanmälan kommunens fastigheter

  8 maj 2020|

  I Camsweb anmäler du fel som uppstått i kommunens egna fastigheter.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']