Startsida

Tibro kommun har erbjudit alla berörda medarbetare möjligheten att delta på digitala informationsträffar med KPA pension gällande det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, som börjar gälla från 1 januari 2023. AKAP-KR omfattar de flesta som arbetar inom kommun, kommunalförbund samt kommunalt ägda bolag.

Badhuset hålls stängt i fyra månader med start den 7 november. Verksamheten på fritidsgården Dojan flyttar till Nyboskolan. Och så sänks inomhustemperaturen i merparten av kommunens lokaler. Det är några av de åtgärder som Tibro kommun vidtar för att hålla nere elkostnaderna.

Aktuellt

 • Överflyttning av Freja eID från privat mobil till arbetstelefon

  Så hanteras Freja eID

  5 december 2022 | Socialförvaltningen

  Inför införandet av socialförvaltningens nya verksamhetssystem, Lifecare, har alla berörda medarbetare fått information om att inloggning till systemet kommer att ske med en så kallad tvåfaktorsinloggning genom mobilapplikationen Freja eID. Här får du som kommer att arbeta i verksamhetssystemet aktuell information om Freja eID och hur du hanterar denna e-legitimation i ditt arbete.

 • Jubilarer 2022

  Jubilarer uppvaktades av kommunen

  28 november 2022 | HR/Personal

  Under festliga förhållanden bjöd Tibro kommun in till högtidsmiddag på Inredia för att visa sin uppskattning till de medarbetare som arbetat 25 och 40 år i kommunen.

 • Tibro julkalender 2022

  Snart dags för Tibro julkalender!

  21 november 2022 | Barnomsorg och utbildning, Näringsliv, arbete och etablering

  Den första december drar årets julkalender igång, lyssna på Thure och Berta juläventyr med dina elever i skolan eller på förskolan. På Inredan hittar du all info och material till årets kalender.

 • Bygglovshandläggaren Isabell Holm i Karlsborgs kommun, bygglovsassistenten Jessica Holst i Hjo kommun och plan- och byggadministratören Madelene Larsson presenterar den gemensamma bygge-tjänsten som de tre kommunerna utvecklat tillsammans.

  Nu kan företag och privatpersoner ansöka om bygglov och följa byggärenden digitalt

  21 november 2022 | Samhällsbyggnad

  Måndagen den 21 november lanseras en ny e-tjänst, NovaBygg, i kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Det innebär att både företag och privatpersoner kan ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt.

 • Lex Maria-anmälan efter fall på äldreboende

  18 november 2022 | Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

  En vårdtagare fick föras till sjukhus för vård efter en fallolycka på ett av Tibros äldreboenden. Eftersom det under utredningen framkommit att vårdtagaren haft flera läkemedelsplåster på huden än vad som ordinerats och att det kan ha bidragit till fallet har Tibro kommun nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Fler nyheter
 • Logga arbetsmiljöverktyget

  Arbetsmiljöverktyget

  17 september 2020|

  Tibro kommun har ett system för rapportering av tillbud och olyckor, Arbetsmiljöverktyget. I denna webbapp får du även tillgång till Tibro kommuns policys och rutiner gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lagar, förordningar, AFS:ar och arbetsmiljörelaterade definitioner.

 • Internutbildning

  14 augusti 2021|

  Här hittar du länkar till Tibro kommuns digitala introduktion för dig som är nyanställd och till vår brandskyddsutbildning. Även du som redan är anställd kan ta del av den digitala introduktionen.

 • Arbetsgivarfrågor med anledning av kriget i Ukraina

  16 mars 2022|

  Tibro kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vid ett ökat inflöde av människor på flykt från kriget kan vi som arbetsgivare komma att behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt. Läs om vad du som chef behöver tänka på i ett första steg.

Varje verksamhet beställer visitkort själva hos tryckeriet Just Nu i Skövde. Du fyller i namn, titel och kontaktuppgifter i en färdig visitkortsmall, som skickas till tryckeriet. Tibro kommun har två typer av visitkort, ett normalstort och ett större med plats för tidsbokning på baksidan.

Tibro kommun har tagit fram ett sortiment av profilprodukter med Tibros logotype, som både kommunala förvaltningar, företag och föreningar i Tibro kan köpa in till självkostnadspris.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']