Startsida

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att samtliga medarbetare ska erbjudas att vaccineras med dos 3 mot Covid-19 på betald arbetstid. Läs mer om beslutet här!

HR-enheten Tibroanpassar fortlöpande den information som ges från svenska myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och regioner angående hanteringen av Coronaviruset. Det görs för att det ska vara så enkelt som möjligt för kommunens chefer att utöva ett tryggt ledarskap. Här hittar du svar på ett antal vanliga frågor.

Aktuellt

 • Coronaviruset

  Tillfälligt slopat krav på läkarintyg vid sjukdom och vård av barn

  19 januari 2022 | HR/Personal

  Utifrån rådande smittspridning har regeringen lagt fram förslag om tillfälligt slopat krav på läkarintyg från dag 8 i sjuklöneperioden samt vid vård av barn. Läs mer här.

 • Information om möjlighet att växla sparade semesterdagar

  14 januari 2022 | HR/Personal

  Sparade semesterdagar över 30 betalas, enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), ut i februari. Du vet väl om att alla medarbetare inom kommunen har möjlighet att växla sparad semester till pension? Läs mer om vad det innebär och hur du går tillväga här.

 • Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

  Kommunen vidtar åtgärder mot covid-19-spridning

  11 januari 2022 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Socialtjänsten

  Nu vidtar Tibro kommun en rad åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Läget är ansträngt i flera verksamheter inom socialförvaltningen och på några av kommunens förskolor på grund av hög frånvaro. Det finns rapporterade fall av covid-19 bland personal och smitta har även konstaterats hos ett fåtal vårdtagare och barn.

 • Nu finns friskvårdsblankett för 2022

  3 januari 2022 | HR/Personal

  Som anställd i Tibro kommun har du möjlighet att ta del av friskvårdsförmån på sammanlagt 1000 kr per år. Nu finns uppdaterad blankett för utlägg som är gjorda under 2022 i chefs- och medarbetarhandboken.

Fler nyheter
 • Logga arbetsmiljöverktyget

  Arbetsmiljöverktyget

  17 september 2020|

  Sedan 1 oktober 2020 har Tibro kommun infört ett system för rapportering av tillbud och olyckor, Arbetsmiljöverktyget. I denna webbapp får du även tillgång till Tibro kommuns policys och rutiner gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lagar, förordningar, AFS:ar och arbetsmiljörelaterade definitioner.

 • Internutbildning

  14 augusti 2021|

  Här hittar du länkar till Tibro kommuns digitala introduktion för dig som är nyanställd och till vår brandskyddsutbildning. Även du som redan är anställd kan ta del av den digitala introduktionen.

Varje verksamhet beställer visitkort själva hos tryckeriet Just Nu i Skövde. Du fyller i namn, titel och kontaktuppgifter i en färdig visitkortsmall, som skickas till tryckeriet. Tibro kommun har två typer av visitkort, ett normalstort och ett större med plats för tidsbokning på baksidan.

Tibro kommun har tagit fram ett sortiment av profilprodukter med Tibros logotype, som både kommunala förvaltningar, företag och föreningar i Tibro kan köpa in till självkostnadspris.