Startsida

Rekryteringssystemet Visma Recruit är nu åter i drift sedan sent måndag kväll den maj. Här finns samlad information från tidigare uppdateringar om vad du ska tänka på när du väl loggar in i systemet igen.

Onsdagen den 10 maj kl. 22.00 stängs fjärrvärmenätet i centrala Tibro och Skattegården tillfälligt ner. Det sker för att ett akut reparationsjobb behöver utföras. Under reparationen, som väntas ta någon timma att utföra, kommer berörda hushåll inte att ha tillgång till något varmvatten.

Aktuellt

 • Galaxen samlingssal

  F.d. Äldrecentrum har bytt namn till Galaxen

  24 maj 2023 | Kommunnyheter

  Före detta Äldrecentrum vid Allégården heter numera Galaxen samlingssal. Namnet är framröstat av besökare på Träffpunkt Solsidan. Alla kommunens verksamheter kan boka lokalen via outlook, eller i kommunhusets reception där nyckeln förvaras. Max 150 personer får vistas i lokalen samtidigt.

 • Fördröjd vårdbehandling leder till Lex Maria-anmälan

  16 maj 2023 | Socialförvaltningen

  En patient inom hemsjukvården i Tibro kommun led av värkande höftfraktur i tre månader utan att det uppmärksammades. Kommunen anser själv att man borde ha reagerat över patientens situation tidigare och har därför på eget initiativ upprättat en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hand som skyddar träfigurer

  Allvarliga brister i handläggning av barn och unga åtgärdas

  9 maj 2023 | Socialförvaltningen

  En intern utredning pekar på en rad brister inom Tibro kommuns individ- och familjeomsorg när det gäller handläggning av ärenden som rör barn och unga. Eftersom bristerna bedöms som mycket allvarliga och liknar de brister som uppdagades i barnärenden 2018 så gör kommunen en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah. Nu påbörjas arbetet med att förhindra att något liknande inträffar igen

 • Närbild på hand på person som skriver på ett tangentbord.

  Ny kodsträng i HR-portalen och Medvind

  17 april 2023 | HR/Personal

  Den 14 april bytte koddelarna i HR-portalen och Medvind ordningsföljd och namn för samtliga användare med anledning av införandet av nytt ekonomisystem.

 • Datorer och surfplattor beställs i Proceedo

  11 april 2023 |

  Från och med tisdagen 9 maj kommer Tibro gå över till Proceedo för beställning av datorer, iPads och tillbehör och då upphör dessa beställningar från nuvarande Serviceportalen.

Fler nyheter
 • Logga arbetsmiljöverktyget

  Arbetsmiljöverktyget

  17 september 2020|

  Tibro kommun använder sig av systemet Arbetsmiljöverktyget för rapportering av tillbud och olyckor. I denna webbapp får du även tillgång till Tibro kommuns policys och rutiner gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lagar, förordningar, AFS:ar och arbetsmiljörelaterade definitioner.

 • Internutbildning

  14 augusti 2021|

  Här hittar du länkar till Tibro kommuns digitala introduktion för dig som är nyanställd och till vår brandskyddsutbildning. Även du som redan är anställd kan ta del av den digitala introduktionen.

 • Arbetsgivarfrågor med anledning av kriget i Ukraina

  16 mars 2022|

  Tibro kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vid ett ökat inflöde av människor på flykt från kriget kan vi som arbetsgivare komma att behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt. Läs om vad du som chef behöver tänka på i ett första steg.

Varje verksamhet beställer visitkort själva hos tryckeriet Just Nu i Skövde. Du fyller i namn, titel och kontaktuppgifter i en färdig visitkortsmall, som skickas till tryckeriet. Tibro kommun har två typer av visitkort, ett normalstort och ett större med plats för tidsbokning på baksidan.

Tibro kommun har tagit fram ett sortiment av profilprodukter med Tibros logotype, som både kommunala förvaltningar, företag och föreningar i Tibro kan köpa in till självkostnadspris.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']