Nämndsadministration

På nedanstående sidor finns information om planerade möten och ärenden för barn- och utbildningsnämnden 2023.

Mötestider 2024

Arbetsutskott 08.00-12.00   Barn- och utbildningsnämnd 08.00-14.00  
Tisdag 6 februari Tisdag 20 februari
Tisdag 5 mars Tisdag 19 mars
Tisdag 2 april Tisdag 16 april
Onsdag 8 maj Tisdag 21 maj
Tisdag 4 juni Tisdag 18 juni
Tisdag 20 augusti Tisdag 3 september
Måndag 16 september Tisdag 1 oktober
Tisdag 22 oktober Tisdag 5 november
Torsdag 21 november Torsdag 5 december