Röstbrevlåda

Telefon, mobil, mobiltelefon

Röstbrevlådan i växelsystemet MX-One kallas Speech Attendant.

För att lyssna av och/eller administrera röstbrevlådan ringer du 18899 och knappar in säkerhetskod (0000). Följ därefter instruktionerna som ges.

Om du har meddelanden att lyssna av i röstbrevlådan, kommer du att få en notifiering via e-post. Om du önskar få meddelandet via SMS istället, kontakta Kontaktcenter.

Byte av säkerhetskod/pin-kod (så att ingen annan kommer åt dina meddelanden)

  • Slå 18899
  • Slå säkerhetskod 0000
  • Välj Inställningar, tryck 4
  • Välj Byte av pin-kod, tryck 3
  • Tryck Ny pin-kod och avsluta med #