Centrala kollektivavtal tecknade

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Närbild av en svart och vit mans händer i ett handslag.

18 april 2024

HR/Personal

SKR har tecknat nya ettåriga kollektivavtal med Kommunal, Sveriges lärare, Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare. Nu startar arbetet med den lokala översynen med att HR hanterar dialogen med berörda fackförbund och informerar lönesättande chefer om förutsättningarna som gäller.

Efter intensiva centrala förhandlingar har nya avtal tecknats samtliga fackliga organisationer med undantag för Vårdförbundet.

Avtalen tar ansvar för det ekonomiska läget och har fokus på arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och lön.

Därmed startar nu arbetet med den lokala löneöversynen. HR-enheten hanterar dialogen med berörda fackförbund och kommunikationen gentemot lönesättande chefer.

Har du som chef frågor, kontakta förvaltningens HR-konsult.

Har du som medarbetare frågor ska du i första hand kontakta ditt fackförbund alternativt din närmsta chef.

Mer information finns att läsa på Sveriges kommuner och regioners hemsida: