Information för anställda

Intern information och genvägar för personal inom Barn & Utbildning

 

Genvägar för att snabbt hitta annan viktig information på Inredan:

Under sidan Dokument- och ärendehantering finns information kring arkivering och gallring samt dokumenthantering.

Under sidan HR finns medarbetarhandboken. Där finns all viktig information gällande din anställning och annat du bör känna till så som:

  • ledighet och semester
  • sjukfrånvaro och rehabilitering
  • arbetsmiljö, hälsa och friskvårdsbidrag
  • viktig information kring tillbud, olyckor, hot och våld
  • samt andra riktlinjer och dokument som gäller för din anställning.

Under sidan Ekonomi finns all information och länkar som gäller för allt som har med ekonomi att göra.

Under sidan Kommunikation finns all information om hur vi kommunicerar och om Tibro kommuns grafiska profil.

Under sidan Säkerhet och försäkring finns all information om försäkringar, passagekort och polisanmälan.

Under sidan Telefoni och IT finns all information om IT-support, telefoni samt behörigheter mm.

På Tibro kommuns hemsida finns E-tjänster och blanketter för vårdnadshavare/föräldrar.

Under sidan Digitalt stöd på Inredan finns hjälp för att komma igång med dator, iPad och skrivare. Här finns också guider för t ex Skola24, Infomentor mm