Information för anställda

Intern information och genvägar för personal inom Barn & Utbildning

Dokument- och ärendehantering

Här finns information om arkivering och gallring, dokumenthantering och dokumnetmallar.

Dokument- och ärendehantering

Medarbetarhandboken

Här finns information gällande din anställning och annat du bör känna till till exempel

  • ledighet och semester
  • sjukfrånvaro och rehabilitering
  • arbetsmiljö, hälsa och friskvårdsbidrag
  • viktig information kring tillbud, olyckor, hot och våld
  • samt andra riktlinjer och dokument som gäller för din anställning.

Medarbetarhandboken

Ekonomi

Här finns information och länkar som gäller för allt som har med ekonomi att göra.

Ekonomi

Kommunikation

Här finns information om hur vi kommunicerar och om Tibro kommuns grafiska profil.

Kommunikation 

Säkerhet och försäkring

Här finns information om försäkringar, passagekort och polisanmälan.

Säkerhet och försäkring

Telefoni och IT

Här finns information om bland annat  IT-support, telefoni samt behörigheter.

Telefoni och IT

E-tjänster och blanketter

På Tibro kommuns hemsida finns en samlingssida för vårdnadshavare/föräldrar med e-tjänster och blanketter.

E-tjänster och blanketter

Digitalt stöd

Hjälp finns för att komma igång med dator, iPad och skrivare.  På sidan finns också guider för Skola24, Infomentor och Ciceron.

Digitalt stöd