Personal Barn & Utbildning

Inredan är kanalen för intern information för personal i Tibro kommun. www.Tibro.se är kanalen för extern information, dit hänvisas vårdnadshavare för att hämta information och blanketter.

Här på sidan Barn & Utbildning finns blanketter, riktlinjer, rutiner och regler samt politiska styrdokument såsom dokumenthanteringsplaner som gäller för personalen inom Barn & Utbildning.

Under sidan Dokument- och ärendehantering finns information kring arkivering och gallring samt dokumenthantering.

Under sidan HR finns medarbetarhandboken där står all viktig information gällande din anställning.
Här finns även att läsa om regler kring etc:

  • ledighet och semester
  • sjukfrånvaro och rehabilitering
  • arbetsmiljö och hälsa
  • viktig information kring tillbud, olyckor, hot och våld
  • samt andra riktlinjer och dokument som gäller för din anställning.

Under sidan Ekonomi finns all information och länkar som gäller för allt som har med ekonomi att göra.

Under sidan Kommunikation finns all information om hur vi kommunicerar och om Tibro kommuns grafiska profil.

Under sidan Säkerhet och försäkring finns all information om försäkringar, passagekort och polisanmälan.

Under sidan Telefoni och IT finns all information om IT-support, telefoni samt behörigheter mm.