Introduktion ny personal

Ansvar Chef
Anställningsintervju

- Be om / kontrollera utdrag från belastningsregister.
- Lärarlegitimation

Ansvar administrationen
Brev inklusive svarskuvert skickas till den nyanställde med:

- Anställningsavtal
- Sekretess/tystnadsplikt
- Fullmakt för postöppning
- Aktuella kontaktuppgifter personal.
- Kaffe och matavdrag.
- Information till dig som är anställd
- Instruktion Medvind i mobilen.

Ansvar IT
Dator och annan teknisk utrustning samt inloggningsuppgifter lämnas till berörd enhet enligt överenskommelse. Information om hur man installerar skrivare och kopplar kortet till skrivare finns på Inredan under Digitalt stöd.

- Eventuellt postfack till den nya medarbetaren utses och namnas.

- Eventuell arbetsplats till den nya medarbetaren utses.

- Möta upp, visa runt och göra en första presentation av arbetsplatsen och
  medarbetare.

- Hämta ut nycklar, tags och passerkort – enligt varje enhets rutiner:

Baggebo Vaktmästare
Häggetorp Vaktmästare
Nybo Vaktmästare
Ransberg Rektor
Kompetenscenter Tillhandahålls på enheten
Gläntan Vaktmästare
Karusellen Tillhandahålls på enheten
Kullerbyttan Vaktmästare
Snickargården Vaktmästare
Snickarvallen Rektor (nyckelkort)
Sprattelbo Vaktmästare
Torpet Vaktmästare
Ängen Vaktmästare

- I de fall förskolorna behöver tags till skrivare beställer chef detta genom
  IT-servicedesk.

- Informera kring arbetstider/schema, ramtid och eventuell flextid.

- Ramtider lämnas till administrationen som lägger in i
  tidrapporteringssystemet.

- Visa Teams, mail och kalenderfunktioner.

- Lägga till medarbetaren i interna Teams.

- Visa Medvind. Informera om medarbetens roll och skyldigheter i systemet.

– Informera om sjukanmälan, frånvaro, ledighet och klarmarkering.
   Guider finns på Inredan. (Vid behov kan administrationen visa Medvind)

- Informera om sidan "Information för anställda" på Inredan.
   Visa Internutbildning som skall göras av nyanställd.

- Informera om enhetens Rutin för larm och utrymning.
- Visa var brandredskap finns på enheten.
- Informera om enhetens Rutin vid krishantering.
- Informera om krigsplacering för anställd i Tibro kommun.

- Informera om vad som gäller användandet av privat mobiltelefon på    
   arbetstid samt fotografering och sociala medier.

- Informera om regler för bisyssla – om sådan finns fylls blanketten bisyssla i
  och lämnas till administrationen som registrerar i WinLas. Administratör ser
  till att blanketten lämnas till HR som lägger i personalakt. 

Introduktion ny personal för utskrift som checklista.