SITHS-kort eller eTjänstekort

Här hittar du information om hur du skaffar SITHS-kort i Tibro kommun! SITHS-kort krävs för att nå flera verksamhetssystem inom socialförvaltningen, till exempel Samsa, Pascal, NPÖ och Senior Alert. För övriga med behov av extern åtkomst rekommenderas Windows Hello.

Beställning av eTjänstekort (SITHS-kort)

Sker i flera steg innan du har kortet i din hand!

 1. E-tjänst i Serviceportalen används vid beställning av HSA-registrering (se bilden nedan). Tre fältet ska fyllas i. Första fältet ger tre val, nybeställning, avbeställning eller kodkuvert. Andra fältet är personnummer, tredje fältet telefonnummer. Beställningen går till funktionsbrevlådan för registrering och avregistrering av SITHS-kort och hanteras av kommunens HSA-administratörer. E-tjänsten togs i bruk 2021-01-11.
 2. HSA-administratören registrerar personen i HSA-katalogen.
 3. Berörd chef mailas information om att HSA-ID är klart.
 4. Bokning för fotografering går att göra i Hjo och Skövde: 
  https://vgr.nemoq.se/Booking/Booking/Index/efos
 5. Fotografering sker i Hjo stadshus eller i Regionens hus Skövde och du förväntas identifiera dig.
 6. När du fått besked om att kortet är klart bokar du ny tid för avhämtning där fotograferingen skett. Du måste då ta med dig försändelsen med inloggningsuppgifter och legitimation. Information framgår i ett SMS du får inför korthämtningen.
 7. Koden till kortet skickas till hemadressen.
 8. Första gången du använder SITHS-kortet görs när datorn är ansluten till datanätet på arbetsplatsen.

image1lmnr.png

Radera utgångna och spärrade certifikat

Instruktion hur du raderar utgångna och spärrade certifikat på ett SITHS-kort. För att ta bort ett certifikat behöver man först spärra de certifikaten man ska ta bort. Det kan ha gjorts per automatik, men de kan också behöva spärras manuellt.

Västkoms sida om eTjänstekort (SITHS-kort)

I Västra Götaland samverkar Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna kring eTjänstekort (SITHS). På denna sida hittar du allt om SITHS-kortet. Support TjänsteID-service: 010-473 94 99.

Samverkan i Västra Götaland kring eTjänstekort

Det är lättast att nå webbsidan genom Chrome. Laddas inte sidan klickar du på Avancerat och därefter på Fortsätt ändå.

Några genvägar är:

imagenyqk8.png

Net iD
Detta är en liten applikation som krävs för att kortläsaren i datorn ska kunna läsa SITHS-kortet. Om du uppmanas installera ny version av NetID gör du det via Serviceportalen och Självservice. Du måste logga ut och logga in igen för att applikationen ska installeras.

Varningstext från Ned iD
Net iD varnar vissa användare med gamla HCC (certifikat) på kortet om att certifikaten är på väg att gå ut.
Om du har ett uppgraderat kort kan du bortse från varningstexten. För att se om ditt kort är uppgraderat. Obs! Kortet är aldrig giltigt längre än giltighetstiden som står på framsidan av kortet.
https://www.vastkom.se/5.7eac6f2317ffd70a10a75d.html

Kostnad
Det är två leverantörer, som debiterar Tibro kommun för SITHS-kortet. Dels utgår en engångskostnad för framställningen av själva kortet genom VGR, dels fakturerar Inera en årskostnad för registret (HSA).

Extern åtkomst
Några system inom socialförvaltningen kräver SITHS-kort för inloggning, t ex Samsa och Pascal. Om du inte behöver logga in i dessa system, men önskar extern åtkomst, d.v.s. kunna jobba på distans, rekommenderas Windows Hello.

Statistik
2022-05-20 hade Tibro kommun 343 medarbetare med HSA-ID.

 • Socialförvaltningen 243
 • Barn- och utbildningsförvaltningen 40 
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen 32
 • Kommunledningskontoret 22
 • Kultur- och fritidsförvaltningen 6