Blanketter

Blanketter inom HSL.

Blanketter vårdplanering och samverkan

OBS! Blanketten kvalitetssäkring/avvikelserapportering - sam.vårdplanering,  fylls i och lämnas till MAS som därefter skickar avvikelsen vidare till ansvariga inom Skas och primärvård.

Blankett information från Tibro kommun om att följande person avlidit - Blanketten används då personen avlidit i kommunens verksamhet. När denna blankett används så behöver inte utskrivningsmeddelande användas.

Blanketterna hittar du nedan: