Krisberedskap

Kris- och beredskapsplan

Här på länken nedan finner du en plan för nämndens verksamhet vid extraordinära händelser eller i händelse av höjd beredskap i riket. Extraordinära händelser kan vara giftutsläpp, bombhot, stora trafikolyckor, naturkatastrofer m m. I planen beskrivs hur varje enhet skall hantera situationen.

Socialnämndens kris- och beredskapsplan, gäller från och med 2021-04-01

 

Rutiner

Rutin vid värmebölja

Rutin för dataavbrott i Lifecare

 

Handlingsplaner

Handlingsplan vid tekniska störningar i verksamheten