Introduktion Budgetansvariga

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här finns introduktionsmaterial för dig som är ny i rollen som budgetansvarig

Materialet består av korta introduktionsfilmer och presentationsmaterial i andra former sorterat i olika kategorier. I detta material framgår också var du kan få fördjupad information och support. 

För att få en heltäckande bild av ansvar, befogenheter, arbetssätt med mera så prata med din förvaltningsekonom.  Förvaltningsekonomen hjälper dig också med mer verksamhetsspecifika ekonomifrågor.

Ekonomistyrning

Introduktion till ekonomistyrning

Budget

Introduktion till budgetprocessen

Prognos

Introduktion till prognosprocessen

Checklista för prognos

Ekonomirapporter

Utbildning i rapportverktyg

Leverantörsfakturor

Introduktion till hantering av leverantörsfakturor

Styrdokument

Här nedan finns de viktigaste styrdokumenten som du behöver känna till i rollen som budgetansvarig. Övriga styrdokument gällande ekonomi hittar du under Manualer och styrdokument.

Riktlinjer för attest

Inköpspolicy

Riktlinjer för inköp