Utbildningar inom våld i nära relation

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Närbild på händer som skriver på en dator.

Här hittar du utbildningar för dig som chef och medarbetare inom våld i nära relation.

Den här webbutbildnignen från jämställdhetsmyndigheten sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Utbildningen är obligatorisk för samtliga medarbetare och chefer i Tibro kommun.

Såhär går du tillväga:

Skapa ett konto innan du sätter igång! Då kommer systemet ihåg hur långt du kommit om du väljer att ta paus innan du är klar eller om du vill växla mellan att använda hemmadatorn, jobbdatorn eller telefonen. Välj sedan vilken utbildning du ska gå baserat på om du är chef eller medarbetare. Länkar till utbildningarna hittar du nedan.

Vanliga frågor och svar om utbildningen

För dig som medarbetare

Syftet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du som kollega kan agera om du tror att någon har erfarenheter av våld, och vilket stöd du själv kan förvänta dig av din arbetsgivare.

Länk till utbildningen

För dig som chef 

Webbutbildning från jämställdhetsmyndigheten:
Syftet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Du får lära dig hur du i din chefsroll kan och bör agera om du tror att en medarbetare är utsatt, eller utsätter andra, du får konkreta verktyg samt träna på att hantera olika situationer.

Länk till utbildningen

Utbildning samt workshop våld i nära relation för chefer i Tibro kommun 
Syftet med utbildningsinsatsen är att öka kunskapen om våld i nära relationer, få chefer att känna sig mer trygga kring hur frågor om våld kan ställas samt få ökad kunskap i hur man hanterar svaret. Målet är att vi som arbetsgivare blir ett föredöme avseende hanteringen av psykisk hälsa bland våra medarbetare inkl. våld i nära relationer. Utbildningen är obligatorisk för samtliga chefer. 

Utbildare är Utväg Skaraborg, Socialsekreterare/Myndighetshandläggare inom IFO vuxenhet Tibro samt HR.

Kallelse utbildning + workshop