Dokumenthanteringsplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

En dokumenthanteringsplan talar om hur olika typer av handlingar ska hanteras. Varje nämnd beslutar om en dokumenthanteringsplan för sitt verksamhetsområde.

En dokumenthanteringsplan ska fungera som stöd i den dagliga dokumenthanteringen och har flera funktioner:

  • Den talar om vilka olika typer av handlingar som finns i verksamheten. Den ger därmed insyn för allmänheten vilka handlingar som kan begäras ut.
  • Den ger information om hur en handling ska hålla ordnad och vart den förvaras. Det vill säga om den ska diarieföras eller om den hålls ordnad på något annat sätt.
  • Planen styr också om en handling får gallras, och i så fall när, eller om den ska bevaras för all framtid.

Sammanfattningsvis är dokumenthanteringsplanens syfte att effektivisera dokumenthanteringen och öka insynen som offentlighetsprincipen kräver.

Här finns kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, som gäller för handlingar som inkommit eller upprättats från och med år 2020.