Lösenordsbyte

Någon gång händer det alla att minnet sviker när lösenordet ska skrivas in. Lösenordet vid kontoinloggningen kan återställas av chefen!

När du loggar in i din dator och datanätverket anger du användarnamn och lösenord. Användarnamnet står som regel kvar, däremot måste du ange lösenord. Ibland funkar inte lösenordet, kanske har du glömt eller försökt för många gånger. Chefen kan återställa!

All personal tillhör ett kostnadsställe som chefen är ansvarig för. Det finns en funktion i Serviceportalen där chefen kan återställa lösenordet för sin personal. Chefen fyller vilken person som ska ha ett nytt lösenord till datorn och inom 30 sek har chefen kontoinformationen i sin mail. Denna funktion är utvecklad för att höja säkerheten, att det verkligen är rätt person som vill ha lösenord. När någon ringer till Servicedesk vet inte IT-supportteknikerna i Skövde kommun om det är rätt person som ringer.  

Det finns även en funktion i Serviceportalen där all personal kan registrera sitt mobilnummer och när de har glömt sitt lösenord kan de återställa detta själva genom att de får ett nytt lösenord via SMS. Detta ökar också säkerheten och att tillgängligheten blir 24/7.

Funkar lösenordet ändå inte ringer du IT-supporten på 0504-18183.