Läkemedelshantering

Riktlinjer, blanketter och anvisningar om läkemedelshantering

Riktlinjer för läkemedelshantering i Skaraborgs kommuner

Läkemedelsansvar - Bilaga 1

Ansvar gällande enhetens narkotikakontroll - Bilaga 2

Lokal rutin för läkemedelshantering - Bilaga 3

Ordinationshandling - Bilaga 4

Övertag av läkemedelsansvar- Bilaga 5

Rutin och signeringslista för skötsel av läkemedelsförråd och patientbundna läkemedelsskåp - Bilaga 6

Rutin och signering av temperaturkontroll i läkemedelsförråd och kylskåp - Bilaga 7

Förbrukningsjournal patientbundna narkotikaklassade läkemedel - Bilaga 8

Förbrukningsjournal vid behovsläkemedel narkotika

Blankett för bortplockade/kasserade narkotikaklassade läkemedelsplåster - Bilaga 9

Kvittens - Bilaga 10

Behandlingsanvisning vid risk för överkänslighetsreaktion - Bilaga 11

Läkemedel som får förvaras utanför läkemedelsskåp - Bilaga 12


Lokala rutiner för läkemedelshantering

Rutin Läkemedelshantering Apotek

Lista - Beställning av läkemedel Apotek

Lokal rutin - Leverans av läkemedel - Apodoshantering 

Hantering, uttag och kontroll av flytande narkotika

Rutin vid avvikelse av narkotikaklassade läkemedel

 

Länkar Läkemedel 

REK - listan

FASS

Läkemedelsboken