Förbättringsidéer

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Har du en idé som kan förbättra din verksamhet eller någon annan verksamhet? Hör av dig till någon av oss i kommunens Idéråd.

Satsningen på att locka fram fler förbättringsidéer i kommunen genomförs parallellt i alla 15 skaraborgskommuner med Skaraborgs kommunalförbund, som samordnare. Tanken är att vi i Tibro kommun ska bli bättre på att tillvarata dina idéer till hur din eller andras verksamheter kan bli bättre.

Har du en förbättringsidé (förändringsidé), ta kontakt med någon av oss i Idérådet. Vilken typ av idéer? Allt som underlättar i verksamheten! Det kan vara en blygsam idé, det kan vara en omfattande idé som berör flera eller alla förvaltningar. Din chef tycker att det är OK att gå direkt till oss. Du behöver inte tänka på att förverkligandet är svårt, är dyrt eller har provats förr, det är en fråga för Idérådet!

Vi kommer att föra en dialog med dig som idégivare om hur vi går vidare.