Telefoni och IT

Om telefoni och IT-support

Tibro har gemensam IT-support med Hjo och Skövde. IT-supporten utgår från Skövde. Vi har ett växeltekniskt samarbete med Hjo, Karlsborg och Skövde där tekniken är installerad i Skövdes datacenter. Vi har ett telefonistsamarbete med Hjo och Karlsborg där svarsstället är Hjo.

IT-support

IT-supporten når du genom att ringa kortnumret 8501 (0500-49 85 01). Du kan även felanmäla genom Serviceportalen.

Telefoni

Här hittar du information om hur du använder din telefon i tjänsten, hur du hänvisar dig, hur du beställer en ny telefon med mera.

Behörigheter och konton

Vår hantering av användarkonto är automatisk. Det innebär att medarbetare som registreras i personalsystemet automatiskt generererar inloggningskonto, e-postkonto och hemkatalog.

Distansarbete

Sedan många år finns möjligheten att arbeta på distans, d.v.s. utanför kommunens lokala datanätverk via en kommunal bärbar dator.

Teams videokonferens

Använd möjligheterna med Teams och minska behovet av resor till möten! Många mötesrum är utrustade med högtalartelefon och kamera.

Lånedatorer

Du som har behov av lånedator, på kort eller längre sikt, vänder dig till IT-supporten.

Beställningar

IT-beställningar ska ske av behöriga beställare genom Proceedo.

Debiteringar

Skövde kommun debiterar Tibro kommun för vår del i datanätet, vi debiteras bl.a. för datorer och surfplattor, men även för våra användare.

Regler e-post

Regler för e-post beslutades av kommunledningsgruppen 27 november 2019.

2-faktorsinloggning

SITHS/HSA, Freja ID/BankID, Windows Hello, Authenticator

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']