Telefoni och IT

Om telefoni och IT-support

Tibro har gemensam IT-support med Hjo och Skövde. IT-supporten utgår från Skövde. Vi har ett växeltekniskt samarbete med Hjo, Karlsborg och Skövde där tekniken är installerad i Skövdes datacenter. Vi har ett telefonistsamarbete med Hjo och Karlsborg där svarsstället är Hjo.

IT-support

Under två dagar i veckan kan du få IT-hjälp på plats i Tibro!

Telefoni

Här hittar du information om hur du använder din telefon i tjänsten, hur du hänvisar dig, hur du beställer en ny telefon med mera.

Behörigheter och konton

Vår hantering av användarkonto är automatisk. Det innebär att medarbetare som registreras i personalsystemet automatiskt generererar inloggningskonto, e-postkonto och hemkatalog.

Distansarbete

Sedan många år finns möjligheten att arbeta på distans, d.v.s. utanför kommunens lokala datanätverk via en kommunal bärbar dator.

Lånedatorer

IT- och kommunikationsenheten har några lånedatorer, främst för den som tillfälligt är i behov av bärbar dator.

Beställningar

IT-beställningar sker på flera sätt. Den främsta metoden är dock via Serviceportalen och där sedan medarbetare vid vår gemensamma IT-avdelning med Skövde verkställer beställningen.

Debiteringar

Skövde kommun debiterar Tibro kommun för vår del i datanätet, vi debiteras bl.a. för datorer och surfplattor, men även för våra användare.

Snabblänkar

Här listas några snabba länkar till olika verksamhetssystem.

SITHS-kort

Här hittar du information om hur du skaffar SITHS-kort i Tibro kommun! SITHS-kort krävs för att nå flera av våra verksamhetssystem utanför det interna datanätet, t.ex. hemifrån.

Office 365

Office 365 är den nya licensieringsformen för Microsofts klassiska svit med kontorsapplikationer.

Regler e-post

Regler för e-post beslutades av kommunledningsgruppen 27 november 2019.

Skrivare

Tibro kommun har många gamla skrivare. Krånglar skrivaren och du har serviceavtal vänder du dig till leverantören. Saknas serviceavtal, vilket det ofta gör med äldre skrivare, rekommenderas kontakt med ett företag i Skövde.